Consulent jeugd

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten...

Business consultant bedrijfsvoering

Door de energietransitie komt er meer werk op ons af dan ooit. Er rijden straks veel meer elektrische auto’s. We zoeken een alternatief voor gas. En we leveren massaal zelf opgewekte energie terug. Denk hierbij o.a. aan zonnepanelen op daken, zonneparken en...

Projectmedewerker programma gezond en actief leven

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten...

Technisch terrein- en Gebouwbeheerder

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een terrein met een omvang van ca 330 ha. Het betreft een voormalig vliegveld van het Ministerie van Defensie in de gemeente Katwijk en deels in de gemeente Wassenaar. De ontwikkeling van vliegveld naar een woningbouwlocatie is...

Bestuurlijk Projectsecretaris

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige...