Bij SDGInterim analyseren we belangrijke beleidsveranderingen die invloed hebben op zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het nieuwe hoofdlijnenakkoord, bereikt door PVV, VVD, NSC en BBB, bevat diverse veranderingen en bezuinigingen die de komende jaren worden doorgevoerd. Hieronder delen we onze eerste inzichten over de gevolgen voor zzp’ers.

Terugdraaien van de groei bij de overheid

Van 2018 tot 2022 steeg het aantal rijksambtenaren met circa 25.000 FTE’s, een toename van 22%. Volgens het nieuwe hoofdlijnenakkoord zal deze groei worden teruggedraaid, met als doel een structurele vermindering van 22% van de apparaatsuitgaven. Dit betekent een aanzienlijke inkrimping van het ambtelijk apparaat, verdeeld over diverse overheidsorganisaties.

Beperking van Externe Inhuur

De uitgaven aan externe inhuur, waaronder veel zzp’ers vallen, zullen rijksbreed worden verlaagd tot de zogenaamde Roemernorm. Deze norm stelt een afdwingbare grens van 10% voor de inhuur van externen bij de overheid. Dit kan resulteren in minder overheidsopdrachten voor freelancers en zzp’ers.

Communicatie Terug naar 2018-niveau

Werkzaamheden voor communicatie worden teruggebracht naar het niveau van 2018. Dit betekent dat functies op communicatieafdelingen verder worden afgeschaald, wat de vraag naar externe communicatieprofessionals kan verminderen.

Uitzonderingen op Beperking ZZP

Bepaalde onderdelen van de rijksdienst, zoals de NAVO-doelstellingen, NCTV, AIVD en MIVD, zijn uitgezonderd van de beperkingen op externe inhuur. Deze organisaties krijgen juist extra middelen vanwege hun belangrijke werk voor de veiligheid van Nederland.

Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR)

Het akkoord belooft duidelijkere ondernemerscriteria, wat zelfstandigen meer helderheid zal geven over hun arbeidsrelaties, status en bijbehorende rechten en plichten.

Positieve punten voor zzp’ers

Er zijn ook meerdere positieve punten in het akkoord te vinden:

  1. Lastenverlaging op Arbeid: De lasten op arbeid worden verlaagd, wat direct financieel voordeel oplevert voor zelfstandigen.
  2. Terugdraaien van Verlaging van de MKB-winstvrijstelling: De eerder aangekondigde verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt teruggedraaid. Dit betekent minder belasting over de winst voor zzp’ers.
  3. Zelfstandigenbeleid: Het akkoord erkent het belang van zzp’ers en belooft specifiek beleid voor deze groep te ontwikkelen.

Besparingen en Investeringen

Het akkoord bevat zowel besparingen als investeringen die de komende jaren worden doorgevoerd:

Sectoren met besparingen:

  • Beperken Asielinstroom: Structurele verlaging van 1 miljard euro.
  • Generieke Taakstelling Subsidies: Verlaging van 1 miljard euro, wat invloed kan hebben op subsidies die zzp’ers indirect raken.
  • Hervorming Nederlandse Publieke Omroep (NPO): Verlaging van 100 miljoen euro.
  • Opschaling Digitale Zorg: Investeringen in digitale zorg in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg, wat nieuwe kansen kan bieden voor zzp’ers in de zorgsector.

Sectoren met investeringen:

  • Woningbouw en Infrastructuur: 5 miljard euro voor woningbouw en 2,5 miljard euro voor infrastructuur.
  • Agrarische Sector: 5 miljard euro.
  • Kerncentrales: 9,5 miljard euro tot 2035.

Conclusie

Het hoofdlijnenakkoord brengt zowel uitdagingen als kansen voor zzp’ers. Hoewel de beperkingen in externe inhuur en communicatie-uitgaven de beschikbare opdrachten kunnen verminderen, bieden lastenverlagingen en het terugdraaien van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling financiële voordelen. Bovendien wordt er een duidelijker beleid voor zelfstandigen ontwikkeld, wat de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt kan versterken.

Het is essentieel voor zzp’ers om deze veranderingen nauwlettend te volgen en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Blijf op de hoogte via onze artikelen pagina voor de laatste updates.

Hoewel wij de uiterste zorg hebben besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.