De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is ontworpen om zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid te verschaffen over de aard en structuur van hun arbeidsrelaties. In dit artikel bespreken we het belang en de werking van de Wet DBA. Daarnaast lichten we de verplichtingen toe die zowel zzp’ers als opdrachtgevers hebben bij het aangaan van een arbeidsrelatie.

Waarom de wet DBA?

De wet DBA werd in 2016 geïntroduceerd als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De VAR stelde zzp’ers in staat om hun zelfstandige status aan te tonen via een VAR-wuo verklaring. Deze regeling liet echter ruimte voor ‘schijnzelfstandigheid’, waarbij partijen misbruik konden maken van fiscale voordelen. Om dit tegen te gaan, is de Wet DBA in het leven geroepen. Deze wet maakt gebruik van modelovereenkomsten om zekerheid te bieden over de aard van de arbeidsrelatie en heeft als doel schijnzelfstandigheid te voorkomen door duidelijke criteria vast te stellen voor zelfstandig ondernemerschap en dienstverband.

Hoe werkt de wet DBA?

De Wet DBA vereist dat opdrachtgevers en zzp’ers een modelovereenkomst opstellen die de samenwerking binnen een opdracht beschrijft. Deze overeenkomst verduidelijkt de aard van de relatie en moet aantonen dat er geen sprake is van een dienstverband. De Belastingdienst beoordeelt de modelovereenkomst om te bepalen of de freelancer als zelfstandige kan worden beschouwd.

De modelovereenkomst

Voor freelancers is het belangrijk om de juiste modelovereenkomst zorgvuldig in te vullen. Deze overeenkomst biedt inzicht in de werkrelatie en maakt duidelijk dat er geen sprake is van een dienstverband. Samen met je opdrachtgever bepaal je de juiste overeenkomst. Afhankelijk van jouw situatie heeft de Belastingdienst specifieke modelovereenkomsten. Schrijf je je in voor één van onze opdrachten? Onze contractmanager zorgt dan voor een passende overeenkomst.

De wet DBA in praktijk

Volgens de Belastingdienst is er geen sprake van loondienst als aan minimaal één van de volgende kenmerken wordt voldaan:

  1. Vrij vervangbaar
    • De opdrachtnemer moet door een andere persoon met vergelijkbare vaardigheden en kwalificaties kunnen worden vervangen. Dit wijst op een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in plaats van een werkgever-werknemer relatie.
  2. Geen gezag van opdrachtgever
    • De opdrachtnemer moet een zekere mate van zelfstandigheid en vrijheid hebben om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren, zonder direct toezicht van de opdrachtgever.
  3. Geen loon
    • De vergoeding voor de geleverde diensten moet gebaseerd zijn op het afgesproken uurtarief en niet als vast salaris worden beschouwd.

Onze Opdracht Adviseurs zijn altijd op de hoogte van de toepasselijkheid van de Wet DBA op jouw gekozen opdrachten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let op! Hoewel wij de uiterste zorg hebben besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.