Wanneer heb ik recht op startersaftrek als zzper?

Als zelfstandig ondernemer (zzp’er) krijg je te maken met diverse belastingvoordelen, waarvan de startersaftrek er één is. De startersaftrek is een extra aftrekpost bovenop de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om startende ondernemers te ondersteunen. Maar wanneer kom je precies in aanmerking voor deze aftrekpost? In deze blog leggen we uit wat de startersaftrek inhoudt, welke voorwaarden eraan verbonden zijn en hoe je hiervan kunt profiteren.

Wat is Startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die net zijn gestart met hun bedrijf. Deze extra aftrekpost kan je belastingdruk aanzienlijk verlagen in de eerste jaren van je onderneming. Voor 2024 is de startersaftrek vastgesteld op € 2.123 per jaar.

Voorwaarden voor Startersaftrek

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Je voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke voorwaarde voor de startersaftrek. Dit betekent dat je moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Urencriterium: Je moet minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Deze uren omvatten zowel direct billable uren als indirecte uren, zoals administratie en acquisitie.
  • Ondernemerschap: Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je zelfstandig werkt, meerdere opdrachtgevers hebt en ondernemersrisico draagt.

2. Je bent in de afgelopen vijf jaar minstens één jaar geen ondernemer geweest

De startersaftrek is bedoeld voor nieuwe ondernemers. Daarom mag je in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Met andere woorden, je moet in minstens één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer zijn geweest.

3. Je hebt in de afgelopen vijf jaar niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast

De regeling is specifiek bedoeld om startende ondernemers te helpen. Daarom kun je de startersaftrek maximaal drie keer in de eerste vijf jaar van je onderneming toepassen.

Hoe Vraag je de Startersaftrek aan?

De startersaftrek hoef je niet apart aan te vragen. Als je voldoet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek en je voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor de startersaftrek, kun je deze automatisch toepassen in je aangifte inkomstenbelasting. Volg deze stappen:

  1. Houd je uren bij: Zorg ervoor dat je een goede urenregistratie bijhoudt om aan te tonen dat je voldoet aan het urencriterium.
  2. Vul je aangifte inkomstenbelasting in: Geef in je aangifte aan dat je ondernemer bent en dat je voldoet aan het urencriterium. De belastingdienst zal automatisch de zelfstandigenaftrek en, indien van toepassing, de startersaftrek toepassen.
  3. Controleer je aftrekposten: In je belastingaangifte wordt gevraagd naar het aantal jaren dat je gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar. Zorg ervoor dat je dit correct invult.

Voorbeeld Berekening

Laten we een voorbeeld bekijken om de impact van de startersaftrek te illustreren:

Stel, je hebt een winst van € 30.000 in je eerste jaar als zzp’er. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek (€ 5.030) en de startersaftrek (€ 2.123).

  1. Winst: € 30.000
  2. Zelfstandigenaftrek: € 5.030
  3. Startersaftrek: € 2.123
  4. MKB-winstvrijstelling: 14% van (€ 30.000 – € 5.030 – € 2.123) = 14% van € 22.847 = € 3.199

Belastbare winst: € 30.000 – € 5.030 – € 2.123 – € 3.199 = € 19.648

Door de zelfstandigenaftrek en startersaftrek toe te passen, wordt je belastbare winst aanzienlijk verlaagd, wat leidt tot een lagere belastingaanslag.

Conclusie

De startersaftrek is een waardevolle fiscale ondersteuning voor startende zzp’ers. Door aan de voorwaarden te voldoen en deze aftrekpost correct toe te passen in je belastingaangifte, kun je je belastingdruk in de eerste jaren van je onderneming verlagen. Dit geeft je meer financiële ruimte om te investeren in de groei van je bedrijf.

Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden en houd een nauwkeurige administratie bij om optimaal te profiteren van de startersaftrek. Zo kun je je onderneming een vliegende start geven met minder fiscale lasten.