Verschil tussen een zzper en een freelancer

De termen ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) en freelancer worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn enkele subtiele verschillen tussen de twee. In deze blog leggen we uit wat deze termen betekenen, hoe ze in de praktijk worden gebruikt en wat de belangrijkste verschillen zijn. Zo kun je beter begrijpen welke term het beste bij jouw situatie past.

Wat is een ZZP’er?

Definitie van ZZP’er Een ZZP’er, oftewel Zelfstandige Zonder Personeel, is een ondernemer die zelfstandig werkt zonder werknemers in dienst. De term wordt vooral in Nederland gebruikt en verwijst naar de juridische en fiscale status van de ondernemer.

Kenmerken van een ZZP’er

 • Eigen Bedrijf: Een ZZP’er heeft een geregistreerd bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Zelfstandig: Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bedrijfsvoering.
 • Geen Personeel: Heeft geen werknemers in dienst, maar kan wel samenwerken met andere ZZP’ers of bedrijven.
 • Meerdere Opdrachtgevers: Heeft vaak meerdere opdrachtgevers om financiële risico’s te spreiden.

Wat is een Freelancer?

Definitie van Freelancer Een freelancer is iemand die op projectbasis werkt voor verschillende opdrachtgevers. De term freelancer wordt internationaal gebruikt en is minder gebonden aan juridische en fiscale definities dan ZZP’er.

Kenmerken van een Freelancer

 • Projectbasis: Werkt meestal op basis van kortlopende opdrachten of projecten.
 • Verschillende Sectoren: Kan in verschillende sectoren en branches actief zijn, zoals creatieve beroepen, IT, marketing en consultancy.
 • Flexibiliteit: Biedt vaak veel flexibiliteit in werktijden en locaties.
 • Geen Formele Bedrijfsvorm Vereist: Hoeft niet per se een geregistreerd bedrijf te hebben, hoewel dit in veel gevallen wel voorkomt.

Belangrijkste Verschillen tussen ZZP’er en Freelancer

1. Juridische en Fiscale Status

 • ZZP’er: In Nederland is een ZZP’er formeel geregistreerd bij de KvK en voldoet aan de wettelijke eisen voor ondernemers. Dit brengt bepaalde fiscale voordelen en verplichtingen met zich mee, zoals de zelfstandigenaftrek en het bijhouden van een administratie.
 • Freelancer: De term freelancer heeft geen specifieke juridische of fiscale status. Een freelancer kan een geregistreerd bedrijf hebben, maar dit is niet noodzakelijk. De term verwijst meer naar de manier van werken (op projectbasis) dan naar een formele status.

2. Werkrelaties en Contracten

 • ZZP’er: Heeft vaak langdurige werkrelaties met meerdere opdrachtgevers en kan zowel korte als lange termijn opdrachten aannemen. ZZP’ers kunnen contracten hebben die meerdere maanden of zelfs jaren duren.
 • Freelancer: Werkt meestal op kortlopende projecten en kan snel wisselen van opdrachtgever. Freelancers nemen vaak opdrachten aan die enkele weken tot maanden duren.

3. Sectoren en Specialisaties

 • ZZP’er: Kan in vrijwel elke sector actief zijn, van bouw en techniek tot consultancy en zorg. De term ZZP’er is breed en niet gebonden aan een specifieke sector.
 • Freelancer: De term freelancer wordt vaak geassocieerd met creatieve en technische beroepen, zoals schrijvers, ontwerpers, programmeurs en marketeers.

Overeenkomsten tussen ZZP’ers en Freelancers

Ondanks de verschillen hebben ZZP’ers en freelancers ook veel gemeen. Beide werken zelfstandig, dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen inkomen en bedrijf, en hebben de vrijheid om hun eigen werktijden en opdrachten te kiezen. Ze delen ook uitdagingen zoals het vinden van opdrachten, het beheren van hun tijd en administratie, en het voldoen aan belastingverplichtingen.

Conclusie

Het verschil tussen een ZZP’er en een freelancer ligt vooral in de juridische en fiscale status en de manier van werken. Terwijl een ZZP’er formeel geregistreerd is en vaak langdurige opdrachten heeft, werkt een freelancer meestal op projectbasis en hoeft niet per se een geregistreerd bedrijf te hebben. Beide termen beschrijven zelfstandige werkenden, maar de context en gebruik van de termen kunnen variëren.

Of je nu kiest om jezelf ZZP’er of freelancer te noemen, het belangrijkste is dat je begrijpt wat de implicaties zijn en hoe je je onderneming het beste kunt runnen. Succes met je ondernemende avontuur!

Heb je vragen of wil je meer weten over het verschil tussen ZZP’ers en freelancers? Laat een reactie achter of neem contact op voor meer informatie!