Kinderopvangtoeslag voor zzpers

Als zelfstandig ondernemer (zzp’er) heb je naast je bedrijf ook je privéleven en gezin waar je voor moet zorgen. Kinderopvang kan een belangrijke rol spelen in het combineren van werk en gezin. Gelukkig kunnen ook zzp’ers in Nederland aanspraak maken op kinderopvangtoeslag, een financiële ondersteuning van de overheid om de kosten van kinderopvang te verlagen. In deze blog leggen we uit hoe je als zzp’er kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de hoogte van de toeslag kunt berekenen.

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang. Het doel is om ouders te ondersteunen bij het combineren van werk en zorg. Zowel ouders in loondienst als zzp’ers kunnen deze toeslag aanvragen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Werk en Inkomen: Beide ouders (of jij als alleenstaande ouder) moeten werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een traject naar werk. Als zzp’er moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer werkt.
 2. Contract met Kinderopvang: De opvang moet plaatsvinden bij een geregistreerde kinderopvanginstelling of gastouderbureau. De kinderopvang moet ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 3. Kind en Leeftijd: De toeslag geldt voor kinderen tot en met 12 jaar die gebruik maken van dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderopvang.
 4. Burger van Nederland: Jij en je kind(eren) moeten de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

Hoe Vraag je Kinderopvangtoeslag aan als ZZP’er?

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag als zzp’er is vergelijkbaar met het proces voor werknemers in loondienst, maar er zijn enkele specifieke aandachtspunten voor zzp’ers:

Stap 1: Verzamel Je Gegevens

 • Inschrijvingsbewijs KvK: Zorg dat je inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) up-to-date is.
 • Jaarcijfers en Inkomensgegevens: Verzamel je financiële gegevens, zoals je jaarcijfers of winst- en verliesrekening. Dit is belangrijk voor het bepalen van je toetsingsinkomen.
 • Contract Kinderopvang: Zorg dat je een kopie hebt van het contract met de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau.

Stap 2: Maak een DigiD Aan

Je hebt een DigiD nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Als je nog geen DigiD hebt, kun je deze eenvoudig aanvragen via www.digid.nl.

Stap 3: Aanvraag Indienen

 • Ga naar de website van de Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl) en log in met je DigiD.
 • Vul het aanvraagformulier in en dien de benodigde documenten in.
 • Geef je geschatte inkomen op basis van je prognose voor het huidige jaar. Als je inkomen fluctueert, geef dan een realistische schatting op om te voorkomen dat je later moet terugbetalen.

Hoe Bereken je de Hoogte van de Kinderopvangtoeslag?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren:

 1. Gezamenlijk Inkomen: De toeslag wordt berekend op basis van het gezamenlijk inkomen van jou en je eventuele partner. Als zzp’er moet je een inschatting maken van je jaarlijkse inkomen.
 2. Aantal Kinderen: Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, beïnvloedt de hoogte van de toeslag.
 3. Aantal Uren: Het aantal uren kinderopvang dat je afneemt. Er geldt een maximum aantal uren per maand waarvoor je toeslag kunt krijgen, afhankelijk van je werkuren.
 4. Uurtarief Kinderopvang: De toeslag dekt een deel van de kosten tot een maximum uurtarief. Als het uurtarief van je kinderopvanginstelling hoger is dan het maximum uurtarief dat de overheid hanteert, moet je het verschil zelf betalen.

Je kunt de toeslag berekenen met behulp van de rekenhulp op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Wat te Doen bij Wijzigingen?

Als zzp’er kan je inkomen fluctueren, wat invloed heeft op je kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk om wijzigingen in je inkomen, opvanguren of persoonlijke situatie zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit voorkomt dat je later toeslag moet terugbetalen of juist te weinig toeslag ontvangt.

Conclusie

Als zzp’er heb je net als werknemers in loondienst recht op kinderopvangtoeslag, mits je aan de voorwaarden voldoet. Door je goed voor te bereiden en je aanvraag zorgvuldig in te dienen, kun je profiteren van deze financiële ondersteuning. Vergeet niet om wijzigingen in je situatie tijdig door te geven om verrassingen achteraf te voorkomen. Zo kun je met een gerust hart werken aan de groei van je onderneming, terwijl je weet dat de opvang van je kinderen goed geregeld is.