Consulent inkomen

De kern van de werkzaamheden van de consulent Inkomen bestaat uit het afhandelen en beoordelen van aanvragen en regievoeren op een caseload. Je behandelt aanvragen op grond van de Participatiewet (PW), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk...

Relatiebeheerder

In de gemeente Waalwijk zijn wij sinds een jaar bezig met de ontwikkeling van herstelvoorziening De Kazerne voor inwoners die willen werken aan herstel, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. De komende periode gaan we de herstelvoorziening doorontwikkelen,...

Beleidsmedewerker ro

We zoeken, in verband met extra werkzaamheden binnen het team RO een beleidsmedewerker RO (36 uur per week). Taken: Begeleiden van ruimtelijke procedures, behandeling van complexe principeverzoeken, adviseren op vergunningen, schrijven van ruimtelijke onderbouwingen...

Projectleider Sociaal Domein

Je bent als projectleider sociaal domein verantwoordelijk voor het realiseren van projecten binnen het sociaal domein. Je bent in staat zelfstandig technische projecten te draaien. Daarnaast heb je een belangrijke rol om te ondersteunen en adviseren op het gebied van...

Senior functioneel beheerder

Je beheert (nieuwe releases van) enkele bestaande applicaties. In overleg met jou bepalen we welke dat zijn. Zo kun je het functioneel beheer uitvoeren voor ons personeelsinformatiesysteem, maar bijvoorbeeld ook voor CiVision Samenlevingszaken, een applicatie voor...