Projectleider oko (opgroeien in een kansrijke omgeving)

Projectleider OKO ·       Het in kaart brengen van interne- en externe partners en het onderzoeken en creëren van draagvlak om langdurig aan de slag te gaan met de OKO aanpak; ·       Het in beeld brengen en opbouwen en onderhouden van een netwerk met interne- en...

Projectleider m365

Als projectleider ben je verantwoordelijk om de implementatie en optimalisatie van Microsoft 365 (M365) binnen de organisatie te voltooien, zodat de samenwerking en informatiebeveiliging wordt verbeterd. Dit omvat de volledige uitrol van in ieder geval Sharepoint,...

Schulddienstverlener

Het team Verstrekkingen & Voorzieningen verleent diensten aan de inwoners van beide gemeenten en voor de beide gemeentelijke organisaties. Het team Verstrekkingen & Voorzieningen, circa 31 fte, vormt een belangrijke schakel tussen de gebiedsteams en het team...

Toezichthouder wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Als toezichthouder maak je onderdeel uit van de Keten Omgeving, waarin we nauw samenwerken en waar de sfeer informeel is. Het team waarin jij terecht komt, bestaat uit juristen en toezichthouders die zich richten op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Door de...