Vergunningverlener milieu

In de functie van vergunningverleners ben je verantwoordelijk voor het gehele vergunningstraject, vanaf het indienen van de aanvraag tot het verstrekken van de vergunning. Je zult de aanvragen beoordelen op volledigheid en rechtmatigheid, waarbij je nauwkeurig te werk...

Omgevingsmanager

In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water...

Portfoliomanager Team Gebiedsontwikkeling

Verkennen, inventariseren, opzetten en invullen van een proces om projecten binnen het team gebiedsontwikkeling te kunnen coördineren en prioriteren (o.b.v. capaciteit – financiën-kwaliteit – kwantiteit). De eerste stap zal bestaan uit het verkrijgen van inzicht in en...

Senior Bedrijfskundige Organisatieadviseur

Wij zijn op zoek naar een zeer ervaren organisatieadviseur voor een uitdagende opdracht bij de OFGV. Het Ontwikkelplan OFGV is vastgesteld en vormt de basis voor de toekomstige koers en ambities van de organisatie. Door nieuwe maatschappelijke opgaven waaronder Zeer...

Senior Organisatieadviseur

Wij zijn op zoek naar een zeer ervaren organisatieadviseur voor een uitdagende opdracht bij de OFGV. Het Ontwikkelplan OFGV is vastgesteld en vormt de basis voor de toekomstige koers en ambities van de organisatie. Door nieuwe maatschappelijke opgaven waaronder Zeer...