Opleidingscoördinator

In de gemeente Waalwijk zijn wij sinds een jaar bezig met de ontwikkeling van herstelvoorziening De Kazerne voor inwoners die willen werken aan herstel, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. De komende periode gaan we de herstelvoorziening doorontwikkelen,...

Beleidsadviseur en projectleider beeldende kunst openbare ruimte

Als Beleidsadviseur en projectleider Beeldende Kunst in de openbare ruimte weet je wat er gebeurt in de stad en in de culturele sector. Je bent op de hoogte van landelijke trends en ontwikkelingen en van wat er speelt bij instellingen in de stad. Je weet dit te...

Beleidsontwikkelaar jeugd en onderwijs

Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto:...

Docent Wiskunde

Het Lyceum Vos is één van de scholen van de Vlaardingse Openbare Scholengroep. In het gebouw aan de Koninginnelaan is het onderwijs gevestigd voor Atheneum, havo en het Tweetalig Onderwijs. Wij bieden een meerjarige brugperiode voor leerlingen vanaf het...