Toezichthouder bodem (senior)

Bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zet jij je samen met ruim 200 andere collega’s in voor een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in regio Rivierenland. Dit doen we voor en samen met 8 gemeenten in de regio en de provincie. Dat doen we door...

Toezichthouder

Als senior toezichthouder agrarisch controleer je met name de meest complexe bedrijven in de regio Midden- en West-Brabant in de agrarische sector, op onder andere de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet natuurbescherming en het...

Projectleider/adviseur schiphol oost vergunningverlening geluid

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent vergunningen op het gebied van milieu, bodem en bouw. En we zien we erop toe dat alle partijen daarbij hun wettelijke verplichtingen nakomen. Waar nodig handhaven we. Ons doel: het waarborgen en beschermen van...

Adviseur flora en fauna, soortenbescherming

De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant...