Itsm (it service management) team lead

Bij Stedin rekenen ruim 2,3 miljoen klanten, meer dan 5 miljoen mensen, op ons. Dag en nacht. Het transport van energie brengt risico’s en kwetsbaarheden met zich mee, en daarom is een robuust ITIL-framework cruciaal. De Stedin IT-organisatie zorgt ervoor dat...

Afdelingsmanager financiën, inkoop & contractbeheer (fic)

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige...

Teammanager Natuur

We werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Voor iedereen in onze provincie nu en straks. In opdracht van en in samenwerking met het provinciale bestuur werken we met gedreven en deskundige collega’s aan de grote opgaven. Voornamelijk in de...

Directeur operatie, dienstverlening en registratie (odr)

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van...

Teamleider Realisatie & Beheer

In de aanloop naar een organisatiewijziging ter versterking van de bestuurskracht van de gemeente Maasdriel, zijn we op zoek naar een interim teamleider Realisatie en Beheer. Het team Realisatie en Beheer komt uit een lastige periode. Het afgelopen halfjaar is er een...