Ondersteuner kernteam rijn-west

De partners (Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in het deelstroomgebied Rijn-West werken al meer dan 17 jaar samen in het stroomgebied aan de verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Op dit moment werken zij aan de maatregelen uit...

Financieel Medewerker

Ga tijdelijk aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier...

Technisch Management Waterketen

Binnen WSHD staat de afdeling Projecten en Uitvoering (PU) aan de lat voor de uitvoering van grote investerings- en/of renovatie-opgaven. De afdeling werkt conform IPM in 5 clusters aan onze primaire taakvelden: wegen, watersystemen, baggeren, waterveiligheid en...

Technisch adviseur waterveiligheid

De opdracht omvat het vervullen van de rol van technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek gedurende gemiddeld 24 uur/week bij het projectteam van het waterschap Aa en Maas dat werkt aan het HWBP project ‘Cuijk-Ravenstein’. De kenmerken van...

Beleidsmedewerker water en bodem

Het programmateam Water en Bodem streeft naar schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem. Schoon en voldoende water zijn cruciaal voor een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendig Brabant. Helaas voldoet de waterkwaliteit bijna nergens aan de...