Vergunningverlener ontgrondingen

De OFGV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van, het toezicht op en de handhaving van de milieuwet-en regelgeving. Wij werken in opdracht van twee provincies en twaalf gemeenten in Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Daarnaast adviseren wij onze...

Beleidsadviseur ruimtelijke ordening

“Gemeente Montfoort is een meer dan mooie gemeente in het Groene Hart van ons land. In totaal telt de gemeente zo’n 14.000 inwoners, die in en rondom de stad Montfoort en het dorp Linschoten wonen. Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’. We...

Bestuurlijk Projectsecretaris

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige...

Teammanager Natuur

We werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Voor iedereen in onze provincie nu en straks. In opdracht van en in samenwerking met het provinciale bestuur werken we met gedreven en deskundige collega’s aan de grote opgaven. Voornamelijk in de...

Toezichthouder bodem

Door uitval in ons team zoeken wij een toezichthouder bodem of zeer ervaren veldwerker bodem voor een periode van 6 maanden . De organisatie Bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zet jij je samen met ruim 200 andere collega’s in voor een prettige, veilige en duurzame...