Ondersteuner kernteam rijn-west

De partners (Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in het deelstroomgebied Rijn-West werken al meer dan 17 jaar samen in het stroomgebied aan de verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Op dit moment werken zij aan de maatregelen uit...

Bijbaan met impact: marktonderzoek/social media

Stel je voor dat je vanaf vandaag alleen nog maar producten koopt die bijdragen aan een mooiere wereld. Dat duurzaam ook écht duurzaam is en niet enkel een modewoord. Je maakt deel uit van een community die zelf het heft in handen neemt en de wereld gaat veranderen....

Adviseur zoet-zoutovergang

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en...

Community builder vernieuwersnetwerk ‘herpakt’

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. De aanpak is vastgelegd in de strategie van Circulair Zuid-Holland. De nieuwe strategie; ‘Samen bouwen aan een circulair Zuid-Holland’ is in april 2024 vastgesteld in Provinciale Staten). Binnen de...

Adviseur risicomanagement

In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water...