Devops Engineer

We zijn op zoek naar een ervaren DevOps Engineer die ons helpt bij het verbeteren van de infrastructuur achter onze OTAP-straat (Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie). Het doel is om onze processen en tooling te optimaliseren en een volwaardige CI/CD setup te...

Afdelingsmanager financiën, inkoop & contractbeheer (fic)

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige...

Corporate recruiters

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten...

Senior Projectcontroller

De senior projectcontroller maakt onderdeel uit van de afdeling Control & Projectbeheersing vallend onder de directie Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (UIE) van de gemeente Amsterdam en wordt vanuit deze afdeling geplaatst binnen één of meerdere...

Senior Beleidsadviseur afval en Grondstoffen

Als senior beleidsadviseur heb je kennis van het afvaldomein en breng je vernieuwing, ontwikkeling en politieke sensitiviteit mee. Op procesmatige en integrale wijze denk je mee vanuit de behoeften van inwoners, collega’s, opdracht gevende gemeenten en het bestuur. Je...