Beleidsadviseur opvang en integratie

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat...

Beleidsadviseur participatie en inburgering

Als beleidsadviseur ga jij aan de slag met de Participatiewet (het inkomensdeel), inburgering, statushouders en vluchtelingen onder de opgave “Iedereen doet mee”. Binnen het aandachtsgebied samenleving is het onze opgave om ervoor te zorgen dat onze...

Consulent Inkomen

Als consulent werk en inkomen ben je verantwoordelijk voor het uitkeringsaanvraagproces. Je toetst of er recht is op een uitkering of wellicht op andere voorzieningen, zoals diverse minimaproducten. Om goed te kunnen toetsen of iemand recht heeft op een uitkering, doe...

Trajectbegeleider participatie en werk

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende,...

Consulent inkomen

De kern van de werkzaamheden van de consulent Inkomen bestaat uit het afhandelen en beoordelen van aanvragen en regievoeren op een caseload. Je behandelt aanvragen op grond van de Participatiewet (PW), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk...