Beleidsadviseur participatie en inburgering

Als beleidsadviseur ga jij aan de slag met de Participatiewet (het inkomensdeel), inburgering, statushouders en vluchtelingen onder de opgave “Iedereen doet mee”. Binnen het aandachtsgebied samenleving is het onze opgave om ervoor te zorgen dat onze...

Consulent Inkomen

Als consulent werk en inkomen ben je verantwoordelijk voor het uitkeringsaanvraagproces. Je toetst of er recht is op een uitkering of wellicht op andere voorzieningen, zoals diverse minimaproducten. Om goed te kunnen toetsen of iemand recht heeft op een uitkering, doe...

Trajectbegeleider participatie en werk

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende,...

Klantregisseur sociaal team

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de...

Consulent inkomen

De kern van de werkzaamheden van de consulent Inkomen bestaat uit het afhandelen en beoordelen van aanvragen en regievoeren op een caseload. Je behandelt aanvragen op grond van de Participatiewet (PW), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk...