Hoeveel mag je als zzp verdienen?

Een veelgestelde vraag onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is: “Hoeveel mag je als zzp’er verdienen?” Het antwoord is niet zo eenvoudig, omdat het afhangt van verschillende factoren zoals belastingregels, je bedrijfskosten en persoonlijke financiële situatie. In deze blog leggen we uit hoe je als zzp’er kunt bepalen hoeveel je kunt verdienen, welke belastingregels van toepassing zijn en hoe je je inkomen optimaal kunt beheren.

Geen Maximale Inkomensgrens

Een van de voordelen van werken als zzp’er is dat er geen wettelijke maximale inkomensgrens is. Je bent vrij om zoveel te verdienen als je kunt, afhankelijk van je vaardigheden, markt, netwerk en inzet. Dit betekent dat je potentieel onbeperkt kunt verdienen, wat voor veel ondernemers een aantrekkelijke factor is.

Belastingregels en Aftrekposten

Inkomstenbelasting

Als zzp’er ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over je winst. De Belastingdienst beschouwt je winst als inkomen, en hierop zijn dezelfde belastingtarieven van toepassing als voor loondienst. De inkomstenbelasting in Nederland is progressief, wat betekent dat je meer belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt. De tarieven voor 2024 zijn:

 • Tot € 73.031: 36,93%
 • Boven € 73.031: 49,50%

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

Er zijn verschillende fiscale voordelen voor zzp’ers die je belastingdruk kunnen verlagen:

 • Zelfstandigenaftrek: Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een vast bedrag (voor 2024 is dit € 5.030) van je winst aftrekken.
 • Startersaftrek: Als je net begonnen bent als zzp’er en voldoet aan de voorwaarden, kun je de eerste drie jaar een extra aftrek van € 2.123 bovenop de zelfstandigenaftrek toepassen.

MKB-winstvrijstelling

Daarnaast kun je gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling, die 14% van je winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek bedraagt. Dit verlaagt je belastbare winst verder.

Kosten en Investeringen

Als zzp’er maak je kosten die je van je omzet kunt aftrekken om je belastbare winst te bepalen. Deze kosten kunnen onder andere zijn:

 • Kantoorbenodigdheden: Papier, pennen, computers, enz.
 • Reiskosten: Kilometers die je rijdt voor zakelijke doeleinden.
 • Opleidingen en cursussen: Om je vaardigheden te verbeteren.
 • Marketing en promotie: Kosten voor advertenties, websiteonderhoud, enz.
 • Verzekeringen: Zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering en zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Netto-inkomen Berekenen

Om je netto-inkomen te berekenen, trek je alle zakelijke kosten en belastingaftrekken af van je omzet. Het bedrag dat overblijft, is je belastbare winst. Hierover betaal je inkomstenbelasting, en het bedrag dat daarna overblijft, is je netto-inkomen.

Voorbeeld:

 • Omzet: € 60.000
 • Zakelijke kosten: € 15.000
 • Winst: € 45.000

Aftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek: € 5.030
 • Startersaftrek: € 2.123
 • MKB-winstvrijstelling (14% van € 37.847): € 5.298

Belastbare winst:

 • € 45.000 – € 5.030 – € 2.123 – € 5.298 = € 32.549

Inkomstenbelasting:

 • 36,93% van € 32.549 = € 12.027

Netto-inkomen:

 • € 32.549 – € 12.027 = € 20.522

Verdienstrategieën

1. Hogere Tarieven

Een manier om meer te verdienen is door je tarieven te verhogen. Dit kan door je expertise te vergroten, gespecialiseerde diensten aan te bieden of je te richten op een lucratievere markt.

2. Efficiënt Werken

Door efficiënter te werken en je tijd beter te beheren, kun je meer opdrachten aannemen en zo je inkomen verhogen. Gebruik tools voor tijdbeheer en projectmanagement om je productiviteit te verhogen.

3. Netwerken en Marketing

Een sterk netwerk en effectieve marketing kunnen leiden tot meer en betere opdrachten. Zorg voor een professioneel netwerk, zowel online als offline, en investeer in marketing om je zichtbaarheid te vergroten.

Conclusie

Er is geen vaste limiet aan hoeveel je als zzp’er kunt verdienen. Je inkomen hangt af van je tarieven, efficiëntie, netwerken en marktstrategie. Het is belangrijk om je financiën goed te beheren, gebruik te maken van belastingvoordelen en je kosten in de gaten te houden. Door strategisch te werken en slim om te gaan met je financiën, kun je als zzp’er een goed inkomen genereren en je zakelijke doelen bereiken.