Job Type
Parttime
Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden
2024-07-18

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

01-09-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

01-09-2025

Standplaats

Hoogezand

Deadline

18-07-2024

Uurtarief

135 euro p/u

Sector

Overheid, Project- en ProgrammamanagementDe gemeente heeft de afgelopen jaren de toegang tot zorg en het welzijnswerk belegd bij Kwartier Zorg en Welzijn (Kwartier). Het college van B&W heeft besloten dat dit uiterlijk met ingang van 2028 gaat stoppen. De financiering is op dit moment geregeld middels een subsidie. Deze gaat de komende jaren afgebouwd worden, waarbij de gemeente nu te maken heeft met een overgangsperiode. Hiervoor moet op de korte termijn (half jaar) een verandering op gang gebracht worden maar ook de visie ontwikkeld worden voor de langere termijn (richting 2028 en verder).

Opdracht(en):

 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het succesvol laten overbrengen van het volledige huidige gemeentelijke takenpakket dat nu bij Kwartier is ondergebracht bij de gemeente en/of een externe partij. De taken zijn logisch en toekomstbestendig belegd waarbij de gemeente ieder kwartaal kan (bij)sturen op de inzet van middelen, uitvoering en (verwoording van de) gewenste resultaten. De overgang van het takenpakket vindt gefaseerd plaats waarbij de snelheid van de overgang is afgestemd op zowel de ‘loslaatcapaciteit’ van Kwartier als de ‘opnamecapaciteit’ van de gemeente en/of de externe partij. Belangrijk is dat de mate waarin het subsidiebedrag aan Kwartier jaarlijks wordt afgebouwd in verhouding staat tot de verschuiving van het takenpakket. Belangrijk is dat de jaarlijkse takenpakketten die worden verplaatst zich inhoudelijk en planningtechnisch goed verhouden tot die van de ontvangende en latende partij.

 • De transitiemanager is verantwoordelijk voor het organisatorisch en juridisch borgen van de over te brengen taken. De transitiemanager draagt er zorg voor dat de latende en de ontvangende partijen volwaardig de werkzaamheden kunnen uitvoeren die horen bij de overgebrachte takenpakketten.


Scope:
Buiten scope:

 • Uitvoeren van of sturen op de uitvoering van de gemeentelijke taken die nu nog bij Kwartier plaatsvinden;

 • Aansturing van medewerkers bij de gemeente of Kwartier (of externe organisatie);


Taken:

 • De transitiemanager ontwikkelt een projectplan om de transitie gestructureerd en met consensus van de betrokken partijen te laten verlopen. Het projectplan sluit in timing en inhoud aan op de gemeentelijke P&C-cyclus;

 • De transitiemanager stelt samen met de ambtelijke projectleider een projectteam (met expertises uit de ambtelijke organisatie) samen voor de uitvoering van het projectplan. De ambtelijke projectleider is verantwoordelijk voor de politiek-bestuurlijke kant van de transitie. Een actieve afstemming met de projectleider is noodzakelijk;

 • De transitiemanager ontwikkelt een blueprint van de situatie in 2028 voor zowel de gemeente Midden-Groningen, Kwartier als eventuele derde partijen. In de blueprint is beschreven waar de huidige gemeentelijke taken die nu door Kwartier worden uitgevoerd zijn belegd en hoe de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd.


Kandidaatomschrijving • Aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de semi-publieke sector;

 • Aantoonbare projectmanagement skills;

 • Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen;

 • Ervaring in het sociaal domein is een pré;

 • Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;

 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Wekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie is noodzakelijk.


Interviewplanning


Interviews worden zo snel mogelijk na sluiting gepland.

Eisen • Aantoonbare ervaring als transitiemanagerGraag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

 • Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellenGraag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden.

 • Aantoonbare projectmanagement skillsGraag arceren in het cv en onderbouwen aan de hand van voorbeelden en/of opleiding.

 • Fysieke aanwezigheidWekelijkse fysieke aanwezigheid op locatie is noodzakelijk.

 • InkoopvoorwaardenHet is een vereiste om akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Midden-Groningen en de door de gemeente Midden-Groningen opgestelde overeenkomst van opdracht (zie bijlagen).


Wensen • Aantoonbare ervaring met het ontvlechten van organisaties en/of inrichting nieuwe werkmodellen
  Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

 • Aantoonbare ervaring met veranderopdrachten in de (semi-)publieke sector
  Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

 • Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
  Hoe beter de kennis en ervaring aansluit, hoe meer punten.

 • InterviewBij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Tijdens het interview zullen we toetsen op werkervaring en kennis die van belang zijn om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl
Deze opdracht is gesloten, je kan niet meer reageren.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.