Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
20-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG12, SDG9

Startdatum

22-07-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

21-07-2025

Standplaats

Den Haag

Deadline

20-07-2024

Uurtarief

125 euro p/u

Sector

Management, TechniekMet rijkskantoren, musea, gevangenissen, paleizen, militaire bases en rechtbanken heeft het Rijksvastgoedbedrijf de meest diverse vastgoedportefeuille en -projecten in Nederland.

De ene keer gaat het om de verbouwing van een rijkskantoor, de andere keer gaat het om een groot, politiek-gevoelig project met een hoog afbreukrisico en tegengestelde belangen. Denk aan de nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), die we in een recordtijd hebben neergezet, de tijdelijke huisvesting van de Eerste en Tweede Kamer tijdens de verbouwing van het Binnenhof of de tijdelijke huisvesting van de Rechtbank Amsterdam. Dit laatstgenoemd gebouw is volledig demontabel en herbruikbaar. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt niet alleen voor passende huisvesting voor de gebruikers maar wil ook een (maatschappelijke) meerwaarde leveren aan de omgeving, ter verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en samenleving.

De technisch manager adviseert met zijn/haar team onze klanten (de gebruikers) over de complexe nieuwbouw-, renovatie- of verbouwingsprojecten. Het adviesteam bestaat vaak uit een architect en specialisten op bijvoorbeeld het gebied van installatietechniek, veiligheid, bouwkunde of ICT-systemen. Samen met het team gaat de TM in gesprek met de toekomstige gebruikers, brengt de werkprocessen in kaart en stelt het technisch programma van eisen samen. In goede samenwerking komt de TM tot op elkaar afgestemde adviezen die binnen tijd en budget gerealiseerd kunnen worden.

In veel projecten voert de TM samen met zijn/haar team tijdens de aanbestedingsfase de dialoog met de markt, in de ontwerpfase voert de TM validatiegesprekken en toetst of het ontwerp en de bouw aan de eisen voldoen.

Als het mogelijk is, daagt de TM de markt uit om met innovatieve en duurzame ontwerpen te komen.

Meest essentiële competenties

Primair van belang

Aansturen groep

Analyseren

Gedeeld leiderschap

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Resultaatgerichtheid

Samenwerken

Secundair van belang

Initiatief

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Overtuigingskracht

Plannen en organiseren

Eisen • Eis 01:De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van techniek.Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen/certificaten moeten duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma/certificaat is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis02: A. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring met de voorbereiding en realisatie van complexe huisvestingsvraagstukken in de utiliteitsbouw. Hiervan is minimaal 1 opdracht gedaan vanaf initiatief- tot realisatiefase vanuit de opdrachtgeversrol.B. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring, inclusief het opstellen van een integrale marktvraag. Bij deze uitvraag zijn minimaal architectuur en drie verschillende technische disciplines betrokken.

  C. De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke context.

  Toelichting politiek bestuurlijke context: Met een politiek bestuurlijke context wordt bedoeld een complexe samenwerking en besluitvorming op meerdere niveaus en plaatsen, meer dan op basis van eenvoudige hiërarchische sturing.
  Kandidaat kan voorbeelden noemen waarbij hij of zij in de rol van technisch manager of vergelijkbaar adviezen heeft gegeven om te komen tot het bereiken van consensus om de best passende kwaliteit van te bouwen object en het proces om daartoe te komen voor alle stakeholders te realiseren.

  Toelichting relevante en complex: Onder relevante en complex wordt verstaan: In de rol van technisch manager of vergelijkbare rol aan projecten voor kantoren, monumenten en musea >10.000m2, gemeentehuizen, ziekenhuizen, stations, vliegvelden en gevangenissen. (Dit betekent dat referenties met eenvoudige utiliteitsbouw, waaronder hotels, hallen, commerciële bedrijfsruimten, als niet relevant worden beschouwd en niet meegenomen worden in de beoordeling).

  Toelichting politiek bestuurlijke context: Met een politiek bestuurlijke context wordt bedoeld een complexe samenwerking en besluitvorming op meerdere niveaus en plaatsen, meer dan op basis van eenvoudige hiërarchische sturing.
  Kandidaat kan voorbeelden noemen waarbij hij of zij in de rol van technisch manager of vergelijkbaar adviezen heeft gegeven om te komen tot het bereiken van consensus om de best passende kwaliteit van te bouwen object en het proces om daartoe te komen voor alle stakeholders te realiseren.

  Toelichting: Deze ervaring moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Eis03: De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of is bereid deze te behalen binnen 3 weken na startdatum.Bij het niet benoemen van VCA gegevens in het CV van de kandidaat en hierdoor de verificatie in het Centraal Diploma Register (CDR) https://www.vca.ssvv.nl niet kan plaatsvinden zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

  Uitwerking kandidaat
  Datum behalen VCA-VOL:
  Diplomanummer VCA-VOL:

  Toelichting: Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’, de naam van het Examencentrum VCA, kandidaat naam, geboortedatum en VCA diplomanummer.

 • Eis04: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Met als startdatum, uiterlijk een maand na de genoemde startdatum i.v.m. een mogelijke opzegtermijn.Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.

 • Eis06: Benoem duidelijk in het cv bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4.

 • Eis07: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.


Wensen • Wens 1: De mate van ervaring (niet langer dan 7 jaar geleden) met het werken in utiliteitsbouw projecten vanuit een opdrachtgeversrol, in een politiek bestuurlijke context.Met een politiek bestuurlijke context wordt bedoeld een complexe samenwerking en besluitvorming op meerdere niveaus en plaatsen.

  Voor complexiteit wordt dezelfde definitie gehanteerd als bij “relevant en complex” onder eis 2 van dit document

  Aspecten:
  • Aantal projecten utiliteitsbouw en de mate van complexiteit waarin succesvol geadviseerd is vanuit de rol van opdrachtgever.

 • Wens 2: Mate van het kennisniveau van verschillende technische disciplines met het oog op technisch raakvlak-management. (Niet langer dan 7 jaar geleden)Voor complexiteit wordt dezelfde definitie gehanteerd als bij “relevant en complex” onder eis 2 van dit document

  Aspecten:
  • Aantal technische disciplines die betrokken zijn in utiliteitsbouw projecten waarvan parate basiskennis beschikbaar is.
  • Complexiteit van voorbeelden waarin de kandidaat vakinhoudelijke bijdrage levert aan de co-creatie, meer dan het aansturen van de disciplines.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.