Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
2024-07-15

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG6, SDG9

Startdatum

16-07-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

01-08-2025

Standplaats

Ridderkerk

Deadline

15-07-2024

Uurtarief

125 euro p/u

Sector

Bouwkunde- en Civiele techniek, Management, TechniekBinnen WSHD staat de afdeling Projecten en Uitvoering (PU) aan de lat voor de uitvoering van grote investerings- en/of renovatie-opgaven. De afdeling werkt conform IPM in 5 clusters aan onze primaire taakvelden: wegen, watersystemen, baggeren, waterveiligheid en waterketen. Over de clusters heen wordt via IPM-vakgroepen kennis gedeeld en geborgd in een geuniformeerde werkwijze.

Het programma Waterketen ziet zich gesteld voor een enorme projectopgave. Onze rioolwaterzuiveringen (20) en ons slibverwerkingsinstallatie zijn veelal in de jaren '80 gebouwd en zijn inmiddels toe aan een grootschalige renovatie. Aanscherping van Europese regelgeving, klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en een snel veranderende omgeving komen daar nog eens bovenop. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is WSHD momenteel in transitie van een projectgestuurde aanpak naar een programmatische aanpak over de Waterketen. Momenteel werken 3-4 (deels gecombineerde) IPM-teams aan de huidige projectenportfolio.

Voor de projecten SVB Dordrecht en Renovatie SVB Sluisjesdijk wordt meerjarige invulling van de rol van Technisch Manager gezocht.

Project SVB Dordrecht
Naast eerdergenoemde renovatie-opgave heeft WSHD afgelopen jaren ook gewerkt aan een WSHD-brede slibstrategie. Van het rioolslib van al onze zuiveringen wordt momenteel circa 40% vergist op onze enige slibgistingsinstallatie (SVB Sluisjesdijk). Momenteel loopt er reeds een renovatieproject op SVB Sluisjesdijk. Vanuit de slibstrategie is besloten een tweede slibverwerkingsinstallatie te bouwen voor de overige 60% van ons vrijkomend rioolslib. Deze tweede slibgistingsinstallatie wordt op RWZI Dordrecht gebouwd. De centrale ontwateringsinstallatie moet reeds in 2027 gerealiseerd zijn; de nieuwe gistingsinstallatie wordt beoogd in 2030 te worden opgeleverd. Het project heeft een omvang van enkele tientallen miljoenen euro’s. Voor de realisatie hiervan wordt een nieuw IPM-team geformeerd.

De ombouw van de overige zuiveringen naar de nieuwe slibwerkingsstrategie vormt momenteel (nog) geen onderdeel van de opdracht, maar zal naar verwachting wel parallel worden opgestart.

Project Sluisjesdijk 2.0
Slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk is toe aan renovatie. De installatie is ruim 35 jaar in bedrijf en een aantal installatieonderdelen heeft het einde van de levensduur bereikt. In samenwerking met een adviesbureau wordt momenteel een integraal voorontwerp en transitieplan uitgewerkt. Via een bouwteamaanpak wordt dit ontwerp verder uitgewerkt in een aantal definitieve ontwerpen en realisatieovereenkomsten. De bouwteampartner is reeds gecontracteerd. De gehele renovatie zal plaats vinden met een operationele Slibverwerkingsinstallatie. Er lopen reeds investeringen om risicovolle onderdelen vooraf aangepakt te hebben. De voorbereiding van de grote renovatie is gestart en in 2032 dient de slibverwerkingsinstallatie in zijn totaliteit integraal gerenoveerd te zijn. Het project overstijgt de honderd miljoen euro ruim. Voor het vervolg ontwerptraject, start realisatie en uitvoering dient de rol van Technisch Manger nog te worden ingevuld.

Verwachting duur opdracht.

De verwachte inzet op de opdracht is (gemiddeld) 36 uur per week.

De einddatum van de opdracht is 01-08-2025, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van vierentwintig maanden (inclusief de initiële inhuurperiode). De projectperiode is vermoedelijk 10 jaar.

De standplaats is Ridderkerk. Het genoemde uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten maar exclusief btw.

Middelen zoals telefoon, auto, laptop/tablet en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet door waterschap Hollandse Delta verstrekt.

Voor deze specifieke opdracht mag per deelnemende organisatie maximaal één kandidaat worden aangeboden.

Waterschap Hollandse Delta nodigt maximaal drie kandidaten uit voor een matchingsgesprek. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat.
Indien u uiterlijk op de dag van de geplande gunning geen uitnodiging voor de matchingsgesprekken heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Prince 2
  Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht.- Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na aanvang van de opdracht.
  - Kandidaat is niet in het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering niet binnen een maand na aanvang van de opdracht.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent

 • Rijbewijs B
  Kandidaat heeft een rijbewijs B.- Kandidaat heeft een rijbewijs B.
  - Kandidaat heeft geen rijbewijs B.

 • VaccinatiesKandidaat heeft Hepatitis A en DTP vaccinaties.

 • Veiligheidscertificaten
  Kandidaat is in het bezit van een VCA-VOL certificaat of behaalt dit binnen twee weken na aanvang van de opdracht.- Kandidaat is in het bezit van een VCA-VOL certificaat of behaalt dit binnen twee weken na aanvang van de opdracht.
  - Kandidaat is niet in het bezit van een VCA-VOL certificaat en behaalt dit niet binnen twee weken na aanvang van de opdracht.


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft tussen de 3 en 5 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan 3 jaar ervaring.

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met grote multidisciplinaire projecten op zuiveringstechnische en/of industriële installaties. Projectervaring in de waterketen is een pré;
  - met een procestechnologische, werktuigbouwkundige of elektrotechnische achtergrond;
  - met ervaring met het begeleiden van multidisciplinaire ontwerptrajecten met verschillende stakeholders, communicatief sterk en sensitief op het betrekken van (interne) stakeholders ter borging van het draagvlak;
  - met een sterke oordeelsvorming, die inhoudelijk overtuigend kan zijn (wanneer nodig) maar ook open staat voor de argumentatie van de ander;
  - die organisatorisch sterk is, structuur weet aan te brengen in de technische complexiteit van een multidisciplinair project, hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden en sturing kan geven aan het technisch team.De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient per 01-08-2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 01-08-2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 01-09-2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 01-09-2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl
Deze opdracht is gesloten, je kan niet meer reageren.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.