Job Type
Parttime
Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden
14-08-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG6, SDG9

Startdatum

15-09-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

14-09-2025

Standplaats

Boxmeer

Deadline

14-08-2024

Uurtarief

130 euro p/u

Sector

Bouwkunde- en Civiele techniek, TechniekDe opdracht omvat het vervullen van de rol van technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek gedurende gemiddeld 24 uur/week bij het projectteam van het waterschap Aa en Maas dat werkt aan het HWBP project 'Cuijk-Ravenstein'.
De kenmerken van het project zijn te vinden op de website van Aa en Maas: Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas. Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 21 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de spoorbrug bij Katwijk (gemeente Land van Cuijk) tot net voorbij de snelweg A50 bij Ravenstein. Het is een zeer gevarieerd traject met uitdagende vraagstukken. De stad Grave met haar kademuren, die primaire keringen zijn, dient haar vestingkarakter te behouden en is een mooie uitdaging. Daarnaast zijn er nog een tiental kunstwerken op het traject die onderdeel van de kering vormen.
Halverwege 2023 zijn we samen met het geselecteerde advies- en ingenieursbureau gestart met de planuitwerking met als hoofddoel te komen tot een vergunningontwerp dat onderdeel is van een goedgekeurd projectbesluit. Om dit goed te kunnen begeleiden willen wij vanaf september 2024 het huidige technische team versterken met een technisch adviseur.
Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Kandidaatomschrijving

Voor de Planuitwerkingsfase van de dijkversterking Cuijk-Ravenstein zoeken wij een ervaren technisch adviseur waterveiligheid / adviseur geotechniek. Wij hebben een gemiddelde inzet van 24 uur per week ingeschat. Binnen de 24 uur dienen de werkzaamheden in ieder geval op donderdag op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te worden uitgevoerd. Bij voorkeur dienen de andere twee dagen verdeeld te worden over de maandag, dinsdag of woensdag.
Naast je inbreng in de integrale ontwerp overleggen ben je namens de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de review en beoordeling van de technische uitgangspunten, veiligheidsanalyses, de geotechnische onderzoeksstrategie en de ontwerpen die het ingenieursbureau opstelt. Het zwaartepunt van jouw werkzaamheden ligt op het specialisme waterbouwkundige constructies, waaronder ondergrondse en bovengrondse constructies van kademuren, constructies van kunstwerken en geotechnische constructies als stabiliteit en pipingschermen. Ervaring en kennis van de D serie van Deltares, SCIA en Plaxis conform de veiligheidsfilosofie (BOI2023 of voorheen WBI2017 en PPL richtlijn) is een voorwaarde. Daarnaast zal jouw ondersteuning ook gevraagd worden bij de beoordeling van ontwerpen van de gronddijk.
Je hebt continu oog voor deadlines, risico’s en mogelijke innovaties. Je bent sparringpartner van onze technisch manager en collega technisch adviseurs en indien nodig geef je advies aan ons IPM-team. Je bent in staat om technische vraagstukken uit te leggen aan niet-experts. Je houdt afstemming met de beheerorganisatie die uiteindelijk na afronding van het project de dijken in beheer neemt.
Randvoorwaarden opdracht

 • Aanvang opdracht dient op de afgesproken startdatum plaats te vinden;

 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;

 • De in te zetten technisch adviseur mag niet in meerdere personen met dezelfde ervaring verdeeld te worden;

 • Een meestergezelconstructie (senior en junior) is niet toegestaan;

 • Een deel van de werkzaamheden mag niet door andere medewerkers worden uitgevoerd van opdrachtnemer op kantoor (oftewel door de backoffice);


·       Indien technisch adviseur niet voldoet gedurende de duur van de nadere opdracht aan de gestelde competenties, de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam is het waterschap gerechtigd om de technisch adviseur te laten vervangen;

 • Continuïteit van technisch adviseur dient gewaarborgd te zijn middels vervanging van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau welke binnen 30 dagen ingeschakeld dient te worden. Indien er sprake is van vervanging vanuit de zijde van Opdrachtnemer dient dit vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de Opdrachtnemer;

 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek met de betreffende technisch adviseur plaats.


Interviewplanning


We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden op dinsdag 27 augustus plaats tussen 14.00 en 17.00 uur plaats op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch. Gezien de planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Toelichting op rooster


Gemiddeld 24 uur per week. De werkzaamheden dienen op donderdag. De overige uren bij voorkeur verdeeld over twee dagen op maandag, dinsdag of woensdag. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas en incidenteel op de projectlocatie.

Eisen • Beschikbaarheid en fysieke aanwezigheidDe door u aangeboden kandidaat is uiterlijk per 1 september 2024 voor gemiddeld 24 uur per week beschikbaar en kan op de donderdag fysiek in Den Bosch aanwezig zijn.

 • OpleidingDe kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde relevante opleiding zoals waterbouwkunde of civiele techniek op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV of de motivatiebrief.

 • Werkervaring softwarepakkettenDe kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met Relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk waaronder Plaxis. Dit blijkt uit het CV of de motivatiebrief.


Wensen • Mate van werkervaring
  Het CV van de kandidaat wordt beoordeeld op de mate van werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of geotechnisch adviseur. Hoe hoger de mate van relevantie en daarmee de toegevoegde waarde is ten van het gevraagde hoe hoger de score. Uw cv mag maximaal 3 A4 bevatten.

 • MotivatiebriefBij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Het doel van dit criterium is te achterhalen in welke mate de kandidaat de rol die gevraagd wordt doorgrond en in welke mate de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit op de opdracht. De motivatiebrief wordt beoordeeld volgende de hieronder aangegeven criteria:De mate waarin de kandidaat beschikt over werkervaring met constructies zoals damwanden en waterkerende kunstwerken;De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk en de mate waarin de kandidaat geotechnisch en geohydrologisch onderzoek kan interpreteren; De mate waarin de kandidaat inhoudelijke kennis heeft van het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI2023);De mate van werkervaring in een projectorganisatie aan de opdrachtgeverskant binnen een waterschap en gewerkt hebben met of binnen een (bouw)team van een ingenieursbureau en eventuele aannemer. Geef daarnaast een toelichting op welke wijze de kandidaat de samenwerking ziet met de technisch manager en het ingenieursbureau. De motivatiebrief mag maximaal 2 A4 pagina’s bevatten. Hoe beter de toelichting, hoe hoger de kandidaat scoort op betreffende gunningscriteria.  Scoretabel 25% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt volledig doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit zeer goed aan op de opdracht. 20% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt goed doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit goed aan op de opdracht. 15% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt voldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit voldoende aan op de opdracht. 10% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt beperkt doorgrond en de kennis en ervaring van de kandidaat aansluit in beperkte mate aan op de opdracht. 0% De kandidaat heeft de rol die gevraagd wordt onvoldoende doorgrond en de mate van kennis en ervaring van de kandidaat aansluit onvoldoende aan op de opdracht.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.