Job Type
Parttime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
28-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG17, SDG9

Startdatum

29-07-2024

Aantal uur per week

28 uur p/w

Einddatum

29-07-2025

Standplaats

Leiden

Deadline

28-07-2024

Uurtarief

125 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, OverheidHolland Rijnland is een samenwerkingsorgaan van, voor en door de 13 gemeenten die
samen de regio Holland Rijnland vormen. Binnen deze gemeenschappelijke regeling
wordt o.a. gewerkt aan het tot uitvoering brengen van projecten die alleen tot stand
kunnen komen als gemeenten samen werken. Niet alleen omdat de projecten vaak
grensoverschrijdend zijn, maar ook omdat vaak voor deze projecten steun benodigd is
van andere overheden. Eén van de manieren waarop gemeenten samen werken is de
Regionale Versnellingstafel Woningbouw.

Achtergrond
In Holland Rijnland zijn veel mensen op zoek naar een geschikte woning, zowel starters als
mensen die willen doorstromen. Maar het aanbod van woningen blijft ver achter bij de vraag.
Vanuit de regio doen we er daarom alles aan om de bouw van meer nieuwe woningen te
stimuleren.

Op 14 maart 2023 ondertekenden provincie, gemeenten en corporaties uit Holland Rijnland
en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zogenaamde
woondeal (officieel de Regionale Realisatieagenda). Meerdere partijen als Bouwend
Nederland, Neprom, IVBN en Liander gaven een ondersteuningsverklaring af.

In deze Woondeal spraken we voor de regio Holland Rijnland af om in de periode van 2022
tot en met 2030 30.500 nieuwe woningen te realiseren, waarvan 30% sociaal en 30%
betaalbaar. Ook spraken we af een Regionale Versnellingstafel in te richten, waarvoor Holland
Rijnland, de samenwerkingsorganisatie van dertien gemeenten, als trekker is aangewezen.

Waarom een Regionale Versnellingstafel?
Er zijn vele voorbeelden van knelpunten waardoor woningbouw stagneert. Denk hierbij aan
een tekort aan capaciteit om plannen uit te voeren. Of aan onvoldoende wegen waardoor een
locatie niet goed kan worden ontsloten. Soms ontbreekt het bij een project aan specifieke
expertise. Maar het gebeurt ook dat bouwprojecten blijven ‘hangen’ op allerlei procedures.
Dergelijke knelpunten zijn gespreksonderwerp zijn aan de Versnellingstafel.

Wat doet de Regionale Versnellingstafel?
Binnen de Regionale Versnellingstafel is vanuit de verschillende invalshoeken veel kennis
aanwezig over woningbouwontwikkeling. Daarom kan de versnellingstafel, afhankelijk van de
oorzaak waarom een bouwproject vertraagt of stagneert, diverse acties in gang zetten.
Bijvoorbeeld via een andere route aandacht vragen voor een project dat is vastgelopen in
procedures, gesprekken organiseren tussen partijen die eerder nog niet bij elkaar aan tafel
zaten, advies geven hoe planningen slim in elkaar schuiven, expertise leveren op het
ontsluiten van woonwijken of het leveren van extra capaciteit op verschillende gebieden. Ook
mediation tussen ontwikkelaar en bezwaar makende omwonenden behoort tot de
mogelijkheden. Voor elk knelpunt wordt, in nauwe samenwerking ook met provincie en het
ministerie van binnenlandse zaken, gekeken wat de meest passende oplossing is.

Meer informatie over de Regionale Versnellingstafel: Regionale Versnellingstafel Holland
Rijnland - Holland Rijnland

Wie zoeken we?
We zoeken naar een strategisch secretaris die in afstemming met de voorzitter (Annius
Hoornstra) de tafel draaiende houdt. Het is een zeer gevarieerde functie, met zowel
inhoudelijke, strategische als organisatorische werkzaamheden. Een greep uit de taken
die bij deze functie komen kijken:
• Als strategisch secretaris fungeer je als eerste aanspreekpunt voor nieuwe en
lopende casuïstiek die door gemeente, corporatie of markt wordt ingediend
• Je denkt inhoudelijk mee over mogelijke oplossingsrichtingen, of je benut
hiervoor het netwerk dat de Versnellingstafel heeft opgebouwd
• Je zorgt voor uitwisseling met andere regionale Versnellingstafels, de landelijke
Versnellingstafel, de koepel van corporaties, het RVO, de provincie Zuid-Holland
en het ministerie van BZK
• Je fungeert als secretaris voor de regionale Versnellingstafel en de
vooroverleggen van de regionale Versnellingstafel met de marktpartijen,
gemeenten, corporaties en NUTS
• Je onderhoudt en bouwt aan het ijzersterke netwerk dat zorgt voor de kracht van
deze regionale versnellingstafel
• Je draagt bij aan het monitoringssysteem en analyseert op basis van dit systeem
rode draden
• Je stuurt de communicatieadviseur en dataspecialist aan
• Je organiseert de bijeenkomsten van de regionale Versnellingstafel

Hiermee zoeken we naar iemand met een breed profiel. Kernwaarden: communicatief
vaardig, punctueel en nauwkeurig, netwerker met lef, bekend met de wereld van
corporaties/overheden en marktpartijen én iemand met kennis van Excel en
rapportagetools (bijv. PowerBI).

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan contact worden opgenomen met
de huidige secretaris Lonneke Kienhuis via lonneke@vanzout.nl

Eisen • De Inschrijver heeft kennis genomen van de 'Uitnodiging tot inschrijving' en bijbehorende bijlagen zoals bijgevoegd onder deze vraag en gaat akkoord met de gevolgde procedures zoals is beschreven in dit document.

 • Eis 1
  Minimaal HBO werk- en denkniveau

 • Eis 2
  Minimaal 5 jaar ervaring binnen de wereld van projectontwikkeling, bij minimaal twee van de partijen betrokken bij de regionale Versnellingstafel (gemeenten, corporaties, marktpartijen, NUTS)

 • Eis 3
  Beschikbaar per augustus 2024

 • Eis 4
  Aantoonbare affiniteit met de regio Holland Rijnland, bijvoorbeeld door eerdere werkervaring, nevenfuncties of privésfeer


Wensen • InterviewTijdens het interview met de aangeboden kandidaat wenst de aanbestedende dienst inzicht te krijgen in de dienstverlening die kandidaat kan leveren. Gekeken zal worden naar aansluiting op het CV, de persoon, ervaring, karakter en zijn/haar toegevoegde waarde.

  De kandidaat wordt voor het gesprek uitgenodigd wanneer deze is beoordeeld met een “8” of hoger voor subgunningscriterium 1. CV en motivatiebrief. De aanbestedende dienst wenst in het gesprek in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

  Toelichting op de in het CV en motivatiebrief gevraagde competenties;
  Stressbesteding;
  Geen 9 tot 5 mentaliteit;
  Inspirerend;
  Omgevingsbewust.

 • Motivatiebrief en CV
  Inschrijver dient een CV en Motivatiebrief te overleggen, waarin de opleiding(en),
  werkervaring en toelichting van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De
  aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten
  terug te zien:Werkervaring binnen de overheid (met voorkeur op gemeentelijk niveau), marktpartijen of corporatie;
  Ambitie en doorzettingsvermogen om bij te dragen aan het versnellen van de woningbouw;
  Resultaatgericht;
  Gestructureerd;
  Gedrevenheid;
  Teamspeler;
  Eigenaarschap;
  Aantoonbare digitale vaardigheden met programma’s zoals Excel en PowerBI.

  Het CV mag maximaal drie (3) A4 zijn en de motivatiebrief één (1) A4 in lettertype Arial 10 bestaan. Dit is inclusief Bijlagen.
  Bij het overschrijden van het maximale aantal pagina’s, wordt alleen het maximalenaantal pagina’s beoordeeld.

  Upload hier uw Motivatiebrief en CV


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.