Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
14-08-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG10, SDG16, SDG8

Startdatum

09-09-2024

Aantal uur per week

32 uur p/w

Einddatum

31-12-2024

Standplaats

Den Haag

Deadline

14-08-2024

Uurtarief

105 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, Overheid, Zorg en WelzijnWij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren.

Over programma asiel en migratie
Sinds 2021 zet het VNG extra in op het thema asiel en opvang. Zowel op de crisis in de
asielopvang, de opvang van Oekraïense ontheemden en sinds het begin van het jaar ook
voor het onderwerp arbeidsmigratie. Hiervoor is een team opgezet dat zorg draagt voor
ondersteuning van VNG-bestuurders bij de belangenbehartiging, ondersteuning van
gemeenten als afstemming met ketenpartners. Dit programmateam is ondergebracht
binnen Directie Inclusieve Samenleving/Team Bestaanszekerheid.

Omschrijving van de opdracht
Het jaar 2024 is een intensieve fase met een nieuw kabinet èn besluitvorming over de
toekomst van de status van Oekraïense ontheemden hiermee komt de crisis in een
nieuwe fase. In deze fase zorgt de senior adviseur met een drietal collega senior
adviseurs en de programma manager voor ondersteuning en belangenbehartiging van
gemeentes. Dit wordt gedaan in intensieve samenwerking met een groot aantal
ketenpartners. De taakverdeling en aandachtgebieden worden onderling in het team

verdeeld, maar er wordt van je verwacht dat je specifieke kennis hebt op een aantal
onderdelen in de asiel- en migratieketen en arbeidsmigratie en generieke kennis en
inzicht op het gehele ‘migratiedomein’ van opvang, huisvesting tot integratie. Het is
belangrijk dat je nieuwe regelgeving kan beoordelen en uitleggen in de gemeentelijke
context. We verwachten van een senior adviseur dat je ‘zelf startend bent’. Hiermee
bedoelen we dat je proactief bent en zelf ook inziet wat aandacht behoeft. Uiteraard doen
we dit in samenwerking binnen het team.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als senior adviseur asiel en migratie ga je aan de slag met dossier asiel en opvang van
vluchtelingen en arbeidsmigratie, samen met de collega’s van diverse beleidsdirecties,
gemeenten en alle betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld het rijk.
(1)
Vertegenwoordigen van VNG in ambtelijke overleggen
(2)
Het onderhouden van een netwerk in de asiel en migratieketen bij gemeenten,
VNG en ketenpartners.
(3)
Beantwoorden van vragen en het geven van uitleg aan gemeenten over wet- en
regelgeving.
(4)
Meelezen, beoordelen en het doen van aanbevelingen op brieven en
kennisproducten van andere partijen;
(5)
Ondersteunen van gemeenten door het maken van kennisproducten;

Resultaat van de opdracht
• VNG vertegenwoordigd in een groot aantal overleggen
• Vragen beantwoord van gemeenten
• Aantal kennisproducten opgeleverd in 2024
• Adviezen aan programma manager, directeur en VNG-bestuurders inzake actuele
zaken.

Eisen • Afgeronde WO opleiding;

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • Het tarief van de voorgestelde kandidaat is lager of maximaal gelijk aan 105 euro per uur (afronden op hele euro's) exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten (waaronder een eigen mobiele telefoon en laptop, woon-werkverkeer en dienstreizen). Gedurende de gehele looptijd van de inhuurovereenkomst kan er niet geïndexeerd worden. De gehele maximale looptijd bedraagt 36 maanden.

 • Inschrijver gaat expliciet akkoord met de concept overeenkomst welke als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld.

 • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 • Minimaal 3 jaar Werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving op het gebied van
  asiel en migratie;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Wensen • Geef aan hoe recent aangeboden kandidaat werkervaring heeft met samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en landelijke overheid. Moet blijken uit cv.

 • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat werkervaring heeft op het gebied van advisering aan gemeenten.
  Moet blijken uit cv.

 • Geef aan hoeveel werkervaring de aangeboden kandidaat heeft met samenwerkingsprogramma’s tussen rijk en gemeenten. Moet blijken uit cv

 • Na gunning van de inhuuropdracht ontvangen alle inschrijvers(*) een terugkoppeling van de uitvraag. De terugkoppeling betreft onder andere een (Excel) overzicht met de ranking van alle inschrijvers en de score op de gunningscriteria/kwaliteit. In dit overzicht worden de namen van alle inschrijvers vermeld (dit is de leveranciersnaam, niet de naam van de kandidaat). * Inschrijvers die, na toetsing van antwoorden en bewijs in cv/motivatie, worden uitgesloten van de procedure, ontvangen dit overzicht niet en worden ook niet genoemd in het Exceloverzicht. De gegunde leveranciersnaam zal altijd zichtbaar zijn op dit overzicht.
  Gaat u ermee akkoord dat in het overzicht uw leveranciersnaam zichtbaar is?

 • Op hoeveel onderdelen van het domein asiel tot opvang heeft de kandidaat ervaring? Onderdelen: Opvangbeleid, wonen, arbeidsmigratie, inburgering, inkomensondersteuning en huisvesting. Moet blijken uit cv.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.