Job Type
Parttime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG13, SDG15, SDG16

Startdatum

15-07-2024

Aantal uur per week

18 uur p/w

Einddatum

15-07-2025

Standplaats

Amsterdam

Deadline

14-07-2024

Uurtarief

113 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, Openbare orde en veiligheid, OverheidBrandweer Nederland zoekt naar een enthousiaste Regisseur natuurbrandbeheersing met politiek-bestuurlijke ervaring! In de afgelopen jaren heeft Brandweer Nederland veel aandacht besteed aan het thema natuurbrandbeheersing. Als gevolg van onder andere klimaatverandering wordt het risico op onbeheersbare natuurbranden ook in Nederland groter. Daarom zijn in 2023 een nieuwe visie op natuurbrandbeheersing en een bijbehorend uitvoeringsplan opgeleverd en wordt er nauw samengewerkt met ministeries, crisispartners en andere betrokken organisaties binnen het thema natuurbrandbeheersing. Ook zijn er tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt over het versterken van natuurbrandbeheersing:

1. 
Kom tot een coördinerend ministerie voor natuurbrandbeheersing. Er moet integraal kunnen worden gestuurd door alle betrokken disciplines en ketens heen. De coördinatie is nu te versnipperd; dat leidt tot onnodige en onwenselijke vertraging en tot verminderde effectiviteit en efficiëntie van de inspanningen. Er moeten nog grote stappen gezet worden om beter voorbereid te zijn op natuurbranden. Dat vraagt inzet van vele bij natuurbrandbeheersing betrokken organisaties. Hierdoor is het zeer wenselijk dat er een coördinerend ministerie komt om de samenwerking tussen alle betrokken departementen en organisaties te organiseren.

2. 
Richt een (multidisciplinair) expertisecentrum in voor natuurbrandbeheersing. In dit expertisecentrum kan door o.a. natuurbeheerders, veiligheidsregio’s en KNMI worden samengewerkt op het gebied van crisisbeheersing en natuurbeheer, gericht op risicoreductie van natuurbranden en internationale kennisontwikkeling. Het al bestaande Watermanagementcentrum Nederland is hiervan een goed voorbeeld.

3. 
Zorg voor juridische verankering. Beleid en verantwoordelijkheden aangaande natuurbrandpreventie moeten wettelijk worden verankerd, door middel van doelwetgeving. Tot deze wettelijke verankering gerealiseerd is, kan worden gewerkt met een convenant zodat alle betrokken partijen zich in zullen zetten voor het voorkomen van grote natuurbranden.

4. 
Investeer in overkoepelende voorzieningen om natuurbrandbestrijding te versterken. Nederland kent 25 veiligheidsregio’s die ieder uitgerust zijn om op te treden tegen een diversiteit aan rampen en crises. Een natuurbrand beperkt zich echter zelden tot de grenzen van een veiligheidsregio en gezien de verwachting van een grotere kans op grotere én gelijktijdige natuurbranden zijn overkoepelende voorzieningen op natuurbrand te bestrijden van belang. Hierbij kan gedacht worden aan: landelijke bovenregionale slagkracht, specialistische eenheden, regio-overstijgende informatievoorziening en regievoering.

Als Regisseur natuurbrandbeheersing ben jij de spin in het web tussen de politiek, bestuurders en het werkveld. Je zorgt ervoor dat natuurbrandbeheersing onder de aandacht blijft van alle betrokken organisaties en dat er wordt toegewerkt naar concrete resultaten. Je treedt op als netwerkregisseur en adviseert de portefeuillehouder natuurbrandbeheersing in de Raad van Commandanten en Directeuren (RCDV) gevraagd en ongevraagd over samenwerkingen, (nieuwe) mogelijkheden en (bestuurlijke) vraagstukken. Ook lever je een bijdrage aan de oprichting van een multidisciplinair expertisecentrum natuurbrandbeheersing, waarbij je nauw samenwerkt met collega’s van de betrokken ministeries.

Werkzaamheden:

 • Politiek-bestuurlijke agendasetting en advisering

 • Adviseren ten behoeve van netwerksamenwerking en bestuurlijke afspraken

 • Stimuleren van de voortgang van een multidisciplinair expertisecentrum natuurbranden (in afstemming met de ministeries van LNV en JenV)

 • Verbinden van betrokken organisaties op het thema natuurbrandbeheersing, optreden als netwerkregisseur


Afstemming van werkzaamheden en taken met de programmanager natuurbrandbeheersing bij het NIPV.

Start opdracht: 01-08-2024
Einde opdracht: 12 maanden na startdatum, met optie tot verlenging
Aantal uren: 16-18 uur per week
Standplaats: Arnhem

Eisen • Beschikbaarheid
  De kandidaat dient z.s.m. en uiterlijk 01-08-2024 beschikbaar te zijn.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

 • Beschikbaarheid
  De kandidaat is 16-18 uur per week beschikbaar.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

 • CV
  Bij deze vraag kunt u het CV uploaden. Het aangeboden CV dient in het Nederlands te zijn opgesteld in pdf en is maximaal 5 A4's groot. Als het CV niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan het NIPV besluiten uw offerte af te wijzen.

  Upload het CV in pdf.

 • EIS: De kandidaat heeft aantoonbare kennis van de structuur van Veiligheidsregio’s. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

 • EIS: De kandidaat heeft een aantoonbaar netwerk binnen voor de opdracht relevante organisaties. Dit moet blijken uit een toelichting in de motivatiebrief

 • EIS: De kandidaat heeft een wo werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit minimaal 5 jaar relevante werkervaring zoals in de opdracht beschreven staat. Dit blijkt uit het CV.

 • EIS: De kandidaat heeft ervaring in politiek en bestuurlijke trajecten. Dit moet blijken uit het CV.

 • EIS: De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van (beleids)notities. Dit moet blijken uit het CV.

 • Selectiegesprekken
  De selectiegesprekken worden gevoerd op 19-07-2024. Het verzoek is om deze data vrij te houden.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.


Wensen • Competentie 1
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: Netwerker/verbinder

 • Competentie 2
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.
  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: Theorie en praktijk goed met elkaar kunnen verbinden

 • Competentie 3
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.
  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: Overtuigingskracht en daadkracht

 • Competentie 4
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.
  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: Flexibel

 • Competentie 5
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.
  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: Schakelen en communiceren op verschillende niveaus binnen een complex politiek-bestuurlijke omgeving

 • Motivatiebrief
  Voor deze procedure is het van belang dat u hieronder een motivatiebrief (max 1 A4), geschreven door de kandidaat, upload. Deze motivatiebrief kan (indien de kandidaat daarvoor is uitgenodigd) in het interview worden besproken. In de motivatiebrief moet worden toegelicht in hoeverre de kandidaat een aantoonbaar netwerk binnen voor de opdracht relevante organisaties heeft. Upload de motivatiebrief.

  Upload de motivatiebrief van de kandidaat.

 • WENS: De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring binnen het thema natuurbrandbeheersing. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

 • WENS: De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met het Veiligheidsberaad. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

 • WENS: De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met het de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV). Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

 • WENS: De kandidaat heeft ervaring met het inrichten van governance voor een nieuw (op te richten) programma. Dit moet blijken uit het CV.

 • WENS: De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van (beleids)notities binnen het veiligheidsdomein. Dit moet blijken uit het CV.

 • WENS: De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in politiek en/of openbaar bestuur. Dit moet blijken uit het CV.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.