Job Type
Fulltime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 dagen geleden
21-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

22-07-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

22-07-2025

Standplaats

Amsterdam

Deadline

21-07-2024

Uurtarief

125 euro p/u

Sector

Overheid, Project- en ProgrammamanagementEen goed ingerichte organisatie en daarbij passend ingerichte informatievoorziening is de manier om processen en de "werken in de openbare ruimte" professioneel te laten verlopen. Hiervoor zijn meerdere regelgevingen van toepassing, zoals de WIBON (Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Door de juiste informatie voorkomen we graafschade, kosten en overlast voor de gebruikers van de stad. Wij zijn op zoek naar een persoon die als projectleider namens de programmamanager voor een periode van 1 jaar diverse, grote verbetertrajecten start en afrondt, 1e en 2e lijns afhandeling van meldingen opzet en implementeert binnen de afdeling Stedelijk beheer, zodat na afronding:

• De gewenste projecten zijn afgerond
• Afhandeling 1e en 2e lijns meldingen zijn geborgd in de beheerorganisatie
• Verschillende inrichtingen in de verschillende beheerapplicaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen
• Ambtelijke Besluitvorming rond borging en implementatie van methodieken zijn afgehandeld.
• Er jaarlijks een goede Rapportage Graafschade gemaakt kan worden
• De relaties vanuit Stedelijk Beheer met Parkeren, Facilitair en Grond en Ontwikkeling op het onderwerp WIBON zijn ingericht en goed functioneren

Op te leveren resultaat

De wet WIBON beschermt onze objecten tegen graafschade. Om aan de huidige eisen te voldoen, dienen hiervoor diverse verbeterprojecten te worden opgestart en afgerond:

• Deze verbeterprojecten dienen door de projectleider professioneel te worden opgestart en gecoördineerd te worden
• Vooronderzoeken voor 5 directies zijn uitgevoerd en afgerond in Q3 2024
• Factsheets en PvA’s voor 14 organisatieonderdelen (en daarmee de objecttypes) zijn opgesteld en afgerond uiterlijk Q1 2025
• Plan van aanpak overname werkzaamheden externe dienstverlener is opgesteld uiterlijk Q3 2024, gerealiseerd uiterlijk Q1 2025
• Inrichtingsplannen voor de desbetreffende beheerapplicaties zijn opgesteld, uiterlijk Q1 2025
• Gebruik van nieuwe modules in de beheerapplicaties uitrollen aan medewerkers beheerorganisatie, afronding uiterlijk Q2 2025
• Plan van aanpak 1e en 2e lijns meldingen gereed Q3 2024, geimplementeerd uiterlijk Q1/Q2 2025

Afstemming
Er vindt tweewekelijks een overleg plaats met de programmamanager Doorontwikkeling Assetmanagement over de voortgang. Na afronding van een specifieke onderdeel kan er een evaluatie worden aangevraagd door de opdrachtgever en assetmanager.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
Hier ga je aan de slag:Je gaat aan de slag binnen team Assetinformatie- en datamanagement (i.o.), binnen de afdeling Stedelijk Beheer. Deze afdeling beheert een aanzienlijk deel van de fysieke assets in de Amsterdamse openbare ruimte.

De Gemeente Amsterdam wil een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koestert verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie én de stad. De Gemeente Amsterdam streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: je bent van harte welkom!

Eisen • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt over een HBO-werk en denkniveau, o.a. aan te tonen door HBO-modules (AMBI), of afgeronde HBO-opleiding in richting IT/data.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met de wet WIBON, zowel aan de organisatorische kant, als processen, applicaties en data.Dit dient duidelijk te blijken uit CV en eerdere uitgevoerde opdrachten.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement als projectleider of coordinator.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van heldere adviezen.Dit dient te blijken uit CV en eerdere uitgevoerde opdrachten.

 • Wens - Werkervaring
  Minimaal 3 jaar ervaring in het werken in een overheids- of gemeentelijke omgeving (100.00+gemeente).Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een G4 gemeente.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met GIS-applicaties.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.