Job Type
Parttime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
17-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG17, SDG9

Startdatum

05-08-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

05-08-2025

Standplaats

Leiden

Deadline

17-07-2024

Uurtarief

140 euro p/u

Sector

Overheid, Project- en ProgrammamanagementDe gemeente Leiderdorp is op zoek naar een inhoudelijke projectleider voor het
opstellen van de Omgevingsvisie.
Ben jij geïnteresseerd om met een leuke groep collega’s te werken aan de toekomst van
Leiderdorp? Ben jij een proactieve projectleider, die goed sturing kan geven en goed kan
samenwerken? Heb je ervaring met participatieve trajecten om te komen tot een
Omgevingsvisie? Heb je ervaring met het regisseren van complexe processen met de
gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het
uitvoeren van de opdracht gebeurt onder sturing van de ambtelijk opdrachtgever en
een bestuurlijk opdrachtgever.

• Regie voeren op het proces om te komen Omgevingsvisie voor de gemeente
Leiderdorp.
• In nauwe samenwerking met het geselecteerde externe bureau zorgdragen voor
een inhoudelijk gedragen Omgevingsvisie;
• Bevorderen van het proces om indien nodig te komen tot specifieke programma’s
en het doen van voorstellen wat in dit kerninstrument moet worden geregeld;
• Leiding geven aan het team van medewerkers dat betrokken is bij het opstellen
van de Omgevingsvisie, maar zeker ook zelf de handen uit de mouwen steken;
• Het in afstemming met de deelprogrammaverantwoordelijken zorgdragen voor
een succesvolle implementatie van de Omgevingswet;
• Afstemming met mede RO-collega’s van de gemeente om de implementatie van
de omgevingswet verder te brengen en de aspecten van de omgevingsvisie goed
kunnen gaan landen in het omgevingsplan;
• Het actief betrekken van inwoners, de gemeenteraad, het college, de ambtelijke
organisatie, ketenpartners en medeoverheden;
• Contacten onderhouden met RO-collega’s in de regio en van de Provincie;
• Het opzetten van de intake/omgevingstafel.

Je geeft sturing aan het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie, waarbij ook
andere medewerkers maar ook onze ketenpartners betrokken zijn. Je brengt belangen,
standpunten en inbreng van diverse disciplines samen en stuurt op een
gemeenschappelijk resultaat. Je stuurt een extern bureau aan die het omgevingsplan
opstelt. Je informeert ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang en
bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. Het eindproduct dat je oplevert is een
Omgevingsvisie inclusief een advies aan de raad dat in ieder geval ingaat op de
resultaten van het participatieproces. Je evalueert de gekozen werkwijze, trekt lessen
voor de gemeentelijke organisatie en levert waar nodig via de Omgevingsvisie een
bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet in Leiderdorp.

Zorgdragen voor een zorgvuldig participatieproces voor de Omgevingsvisie;
Aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen en processen in de regio en op Provinciaal
niveau bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige Omgevingsvisie, die aansluit op de
ambities en het profiel van de gemeente Leiderdorp;
Het ontwikkelen en organiseren van de intake/omgevingstafel en zorgdragen voor een
eerste implementatie ervan. De competenties zoals verwoord in de opdracht- en
kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst
door de gemeente.

Eisen • Eis 1
  Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van de omgevingswet en het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie met een extern bureau.

 • Eis 2
  Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider/adviseur ruimtelijke ordening.

 • Eis 3
  Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding.

 • Gemeente Leiden verlangt van de Inschrijver aan wie zij voornemens is om te gunnen de bewijsstukken behorend bij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat Inschrijver bij aanmelding voor de DAS heeft ingevuld.
  Inschrijver bevestigt onderstaande bewijsstukken op aanvraag van Gemeente Leiden binnen 5 kalenderdagen te kunnen verstrekken:1.         Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
  3.         Gedragsverklaring aanbesteden
  4.         Verklaring Belastingdienst i.v.m. de afdracht sociale premies
  5.         Aanvullende bedrijfsgegevens waaronder het IBAN nummer in bijgevoegd format. Deze aanvullende informatie is noodzakelijk voor de facturatie.
  6.         Integriteitsverklaring


Wensen • Analytisch vermogen; Je bent in staat om de verschillende ruimtelijke vraagstukken van verschillende invalshoeken kunt bekijken, snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden, kritisch mee te denken en overziet de consequenties van de keuzes die gemaakt worden en adviseert hierop

 • Communicatieve vaardigheid in woord en schrift; Je hebt het vermogen je boodschap duidelijk en doeltreffend over te brengen, hebt een open houding als het gaat om de belangen van stakeholders in het proces en weet het bestuurlijk besluitvormingsproces goed op papier te zetten. Je hebt daarbij ruime ervaring met participatietrajecten.

 • Motivatiebrief en CVMet dit subgunningscriterium wenst de aanbestedende dienst aan de hand van het CV en de motivatiebrief van de kandidaat inzicht te krijgen in ervaring, opleiding(en), expertise en de toegevoegde waarde van de aangeboden kandidaat. Inschrijver dient een CV te overleggen, waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. Inschrijver beschrijft in de motivatiebrief wat voor werkzaamheden de aangeboden kandidaat heeft gedaan bij vorige werkgevers, die maken dat de kandidaat nu de expertise in huis heeft die wij vragen en beschrijft wat de toegevoegde waarde van de kandidaat is voor de Gemeenten zal zijn.

  Let op! Geef duidelijk per eis aan dat de aangeboden kandidaat daaraan voldoet, bijvoorbeeld:
  - Eis 1 voldoet, omdat kandidaat..
  - Eis 2 voldoet, omdat kandidaat..

 • Omgevingsbewustzijn; Je bent je tijdens het proces bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren die het proces en het resultaat van het project kunnen beïnvloeden. Je hebt een ruime ervaring met politiek gevoelige dossiers.

 • Politieke bestuurlijke sensitiviteit; Je hebt de vaardigheid om de politieke en bestuurlijke belangen te herkennen en er effectief op te reageren. Je hebt ruime ervaring in een politiek- bestuurlijke omgeving.

 • Samenwerking; Samenwerking is van groot belang om te komen tot een goede omgevingsvisie, met collega’s, onze ketenpartners maar ook met bewoners en maatschappelijke organisaties. Het samenwerken gaat ook om motiveren, verbinding aangaan, prettig in de omgang zijn en hulpvaardig.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.