Job Type
Parttime
Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden
06-08-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

07-08-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

07-08-2024

Standplaats

Arnhem

Deadline

06-08-2024

Uurtarief

120 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, Overheid, Project- en ProgrammamanagementEind 2023 heeft de directie van het NIPV opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de bedrijfscontinuïteit van het NIPV verder kan worden versterkt. Hiertoe is een inventarisatie uitgevoerd van zogeheten ‘generieke maatregelen’ die de bedrijfscontinuïteit nu al versterken en voor heel het NIPV van toepassing zijn.

In de eerste helft van 2024 is onderzocht welke specifieke maatregelen mogelijk extra genomen kunnen worden bij een van de NIPV-centra of bij de stafafdelingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de inventarisatie van al onze werkprocessen t.b.v. onze bedrijfsarchitectuur. Per centrum is een voorstel gedaan voor de strategische bedrijfsprocessen en is dit besproken met de centrummanager. Gekeken is naar criteria als uitval, informatieverlies, reputatie- en imagoschade, financiële schade en communicatie. Het beeld dat uit deze inventarisatie is ontstaan, geeft weer wat de meest strategische bedrijfsprocessen zijn waarvoor continuïteit van belang is, en hoe we dit verder kunnen versterken.

Het NIPV MT heeft ingestemd met voorstellen; deze worden opgepakt binnen de centra en stafafdeling. De MT leden zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfscontinuïteit en implementatie van de geschetste maatregelen in het eigen centrum/staf (met ondersteuning van de afdeling FI&A).

De projectleider:

 • onderzoekt hoe advisering & ondersteuning met betrekking tot BCM belegd kunnen worden in de staande organisatie, te weten bij team staf FI&A, onder verantwoordelijkheid van Teammanager FI&A. Het betreft onder meer het beleggen van de volgende taken:

  • adviseren en ondersteunen bij de implementatie van maatregelen;

  • bijhouden overzicht van verbeteracties;

  • laten monitoren overall voortgang;

  • rapporteren resultaten aan het MT. • werkt de noodzakelijke BCMprocesdocumenten uit (t.w. bedrijfs-continuïteitsplan en crisiscommunicatieplan, risicomatrix en MT voortgangsrapportage);

 • geeft opvolging aan het borgen van geprioriteerde generieke en specifieke continuïteitsmaatregelen (vastgesteld in MT besluit);

 • vraagt aandacht voor overzicht en samenhang met andere initiatieven die aan bedrijfscontinuïteit raken;

 • vraagt aandacht voor proactieve signalering van wetgeving op dit vlak en daaruit voortvloeiende consequenties voor het NIPV;

 • bereidt een MTcrisisoefening voor, te plannen in Q4 2024 en stelt een plan om voor een jaarlijkse crisisoefening.


Een traject als hierboven beschreven is een proces met veel stakeholders en betrokkenen. Het raakt de interne organisatie, betrokken medewerkers en zorgt voor een verandering in werken. Het is belangrijk dat zowel de formele kant (het proces, mitigeren van risico’s) als de organisatorische kant (bewustwording, verandering taken) aandacht krijgen. Een traject als dit is vooraf niet volledig te beschrijven, het vraagt flexibiliteit van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De projectleider helpt ons met zijn/haar kennis en ervaring om dit traject te doorlopen, helpt ons om de gewenste situatie en/of beschreven doel bij te stellen en scherp te formuleren, helpt ons om keuzes te maken, helpt ons in het realiseren van het beoogde resultaat.

Start opdracht: begin september 2024
Einde opdracht: 31-12-2024,  met optie tot verlenging
Aantal uren: 16-24 uur per week
Standplaats: Arnhem

Eisen • Beschikbaarheid
  De kandidaat dient per begin september 2024 beschikbaar te zijn.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

 • Beschikbaarheid
  De kandidaat heeft in de periode van de opdracht geen vakantie langer dan 2 weken (buiten kerstvakantie om). U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

  U heeft het bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

 • Beschikbaarheid
  De kandidaat is 16-24 uur per week beschikbaar.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.

 • CV
  Bij deze vraag kunt u het CV uploaden. Het aangeboden CV dient in het Nederlands te zijn opgesteld in pdf en is maximaal 5 A4's groot. Als het CV niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan het NIPV besluiten uw offerte af te wijzen.

  Upload het CV in pdf.

 • EIS: De kandidaat beschikt minimaal over een HBO bachelor diploma. Dit blijkt uit het CV. Een kopie van het diploma dient bij gunning te worden aangeleverd.

 • EIS: De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het geven van advies op MT/Directie- niveau. U toont dit aan met een toelichting in het CV.

 • EIS: De kandidaat heeft kennis en ervaring met projectmanagement. U toont dit aan met een beschrijving in het CV van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag

 • EIS: De kandidaat heeft kennis van en ervaring met informatiebeveiliging: ISO27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit blijkt uit het CV.

 • EIS: De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met BCM, zowel risicoanalyse als borgen opvolging en monitoring. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

 • Selectiegesprekken
  De selectiegesprekken worden gevoerd op 20-08-2024 (middag) en 21-08-2024 (middag). Het verzoek is om deze data vrij te houden.

  U heeft bovenstaande gelezen en gaat hiermee akkoord.


Wensen • Competentie 1
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 • Competentie 2
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: een proactieve en ondernemende houding.

 • Competentie 3
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: doortastend, analytisch en oplossingsgericht in complexe vraagstukken.

 • Competentie 4
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie:  in staat om risico’s te identificeren en het aanbevelen van passende oplossingen.

 • Competentie 5
  Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden.
  De punten voor dit onderdeel worden toegekend nadat de gesprekken zijn gevoerd.

  Bij deze vraag beoordelen wij de competentie: ervaring in samenwerken met verschillende teams en belanghebbenden.

 • WENS: DE kandidaat is bekend in het veiligheidsdomein (politie, brandweer, etc.). Dit blijkt uit het CV.

 • WENS: De kandidaat beschikt minimaal over een HBO bachelor diploma; bij voorkeur richting informatie- of bedrijfskunde. Dit blijkt uit het CV. Een kopie van het diploma dient bij gunning te worden aangeleverd.

 • WENS: De kandidaat heeft kennis en ervaring op het snijvlak van de business en IV/ICT. U toont dit aan met een beschrijving in het CV.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.