Job Type
Fulltime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 dagen geleden
21-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

22-07-2024

Aantal uur per week

40 uur p/w

Einddatum

31-01-2025

Standplaats

Amsterdam

Deadline

21-07-2024

Uurtarief

160 euro p/u

Sector

Overheid, Project- en Programmamanagement


Als programmamanager Gebruik geef jij sturing aan de portefeuille Horeca & Evenementen binnen Vergunningen, Handhaving en Toezicht

De resultaten van deze opdracht zijn:
- September 2024
Een impactanalyse van de omgevingswet op de VTH processen voor horeca en evenementen: je draagt zorg voor een impactanalyse van de omgevingswet op de VTH processen voor horeca en evenementen. Hierbij identificeer je welke middelen (werkinstructies; processen; etc.) ontbreken of moeten worden aangepast, je identificeert de impact op samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst en je maakt een inschatting van benodigde financiële middelen. Daarnaast draag je zorg voor een plan van aanpak en tijdslijn om dit te adresseren.

- September – oktober 2024
Een bestuurlijke rapportage van de resultaten op gebied van veiligheid bij evenementen: je draagt zorg voor een bestuurlijke rapportage op gebied van veiligheid van evenementen naar aanleiding van de resultaten van de VTH processen voor evenementen in 2024. Je adviseert het bestuur over de toekomstige structurele inzet vanuit VTH t.a.v. de veiligheid bij evenementen. Hierin neem je ook de samenwerking met ketenpartners mee.

- December - januari 2024
Naar aanleiding van de terugkoppeling vanuit bestuur t.a.v. veiligheid bij evenementen stel je een plan van aanpak op voor 2025 en draag je er zorg voor dat deze wordt geaccordeerd door de opdrachtgever en het MT VTH.

- Oktober – november 2024
Evaluatie van de risicogestuurde aanpak van toezicht op horeca: In 2024 is een nieuwe werkwijze voor toezicht op horeca ingevoerd. Jij draagt zorg voor de evaluatie van deze werkwijze en zorgt dat deze resultaten met het management van VTH, relevante bestuurders en ketenpartners gedeeld worden. Waar nodig worden verbeterinitiatieven geïdentificeerd en vertaald naar het portfolio.

- September 2024
Impactanalyse en uitvoeringstoets nieuw horecabeleidskader: jij zorgt dat de de impact van de beleidsinstrumenten vanuit het nieuwe horecabeleidskader op de VTH uitvoeringsorganisatie in kaart wordt gebracht, inclusief een inschatting van de benodigde incidentele en structurele financiële middelen. Jij zorgt dat deze impact met beleidsdirecties en bestuurders wordt afgestemd en dat de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering en/of de scope van het beleidskader hiernaar wordt afgestemd.

- Start September 2024
Vier maandelijks portfolio: Je monitort actief de resultaten van de VTH uitvoeringsprocessen (o.b.v. data en kwalitatieve input van VTH medewerkers) en identificeert nieuwe verbeterkansen. Elke vier maanden zorg je voor een bijgesteld portfolio aan verbeterinitiatieven op gebied van horeca en evenementen voor VTH en zorgt dat deze wordt afgestemd met en goedgekeurd door de portefeuillehouder horeca en evenementen en de rest van het MT VTH.

Werkzaamheden
- Je stelt in samenwerking met de portefeuillehouder (de opdrachtgever) een portfolio aan verbeterinitiatieven samen voor de stad vanuit de strategische doelstellingen, klant- en medewerkerservaringen, inclusief onderlinge prioriteiten. Daarbij houd je rekening met wat er in de politiek speelt en weeg je af hoe we als VTH-afdeling van meerwaarde zijn voor het beleid in onze gemeente.
- Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeterinitiatieven. Je stuurt hierbij de desbetreffende projectmanagers en processpecialisten functioneel aan
- Je draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente Amsterdam door verbeteringen en vernieuwingen in de vergunnings-, toezicht- en handhavingsprocessen voor horeca en evenementen in gang te zetten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Bos en Lommerplein, 250, 1055EK, AMSTERDAM

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voert in elk van de zeven stadsdelen het vergunningen- en handhavingsbeleid uit voor wonen, horeca en evenementen, informatievoorziening en bouw. Binnen de afdeling ga jij aan de slag bij Regie, Advies en Projecten (RAP).

Eisen • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft 10+ jaar ervaring in project- of programmamanagement ervaring met complexe implementatietrajecten binnen grote uitvoeringsorganisaties.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen (semi)overheidsorganisaties en gemeente.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen een G4 gemeente met het VTH prcoces bij evenementen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projecten waarin beleid en operatie samengebracht moeten wordenDit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.