Job Type
Parttime
Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
06-08-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG13, SDG7, SDG9

Startdatum

09-09-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

07-09-2025

Standplaats

’s-Hertogenbosch

Deadline

06-08-2024

Uurtarief

100 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, Energie, Project- en ProgrammamanagementWij zijn op zoek naar een procesmanager verduurzaming bedrijventerreinen voor twee opdrachten die flexibel te gunnen zijn aan één of twee kandidaten, afhankelijk van het voorstel.

 • Opdracht Rietvelden:

  • Werkuren: Gemiddeld 16 uur per week

  • Details: Bedrijventerrein De Rietvelden (incl. De Vutter en Ertveld) is aangewezen als één van de zogenoemde Grote Oogstterreinen in Noord Brabant. Om de verduurzaming op dit terrein te versnellen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met ondernemersverenging Rietvelden de Vutter (RIVU) en de provincie Noord Brabant een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn daarin uitgewerkt in vier actielijnen (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) Local Energy hub en basisvoorziening energienet, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie. De uitvoering van dit plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026. Voor verdere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegd Plan van Aanpak. Beschikbaar budget € 700.000,--. • Opdracht De Brand:

  • Werkuren: Gemiddeld 8 uur per week

  • Details: Bedrijventerreinvereniging De Brand wil de verduurzaming op dit terrein versnellen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samenmet de vereniging en VNO NCW een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn uitgewerkt mbv vieractielijnen: (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) energietransitie, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie. Daarnaast heeft bedrijventerreinenvereniging De Brand zelf een plan van aanpak (roadmap) opgesteld specifiek voor programmalijn 2 de energietransitie. Beide documenten hebben geleid tot de ondertekening van een Greendeal met de provincie Noord-Brabant en de Rabobank als partners. De uitvoering van de roadmap loopt van september 2023 tot 31 december 2025. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de bijlage "Roadmap De Brand". Daarnaast hebben we als bijlage het overall plan van aanpak toegevoegd voor de verduurzaming van de werklocaties in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Er is/wordt een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de gemeente. Op elke actielijn is een werkgroep gevormd met ondernemers en deelname vanuit de gemeente. Tevens is op elke actielijn een kartrekker benoemd. Deelname van bedrijven is niet vrijblijvend. Zij moeten ook capaciteit in brengen en bereid zijn waar nodig te investeren. De RIVU en De Brand zijn parkmanagers aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting het bedrijfsleven en de werving van deelnemers.
We zoeken een procesmanager voor de aansturing (van stuurgroep, parkmanager, kartrekkers van de actielijnen), voor het stimuleren en toezien op de voortgang, voor een verantwoorde en resultaat gerichte inzet van de beschikbare middelen. Dit vertaalt zich in:

 • m.b.t. de stuurgroep: bepaalt de agenda, legt de te nemen besluiten voor, zorgt voor half jaarlijkse voortgangsrapportage, legt verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen.

 • m.b.t. de kartrekkers van de actielijnen: fungeert als klankbord, stuurt op voortgang, op resultaat en de borging daarvan, zet iom kartrekker extern advies waar nodig.

 • m.b.t. communicatie: stuurt op goede communicatie met de stakeholders, ondersteunt de parkmanager daarbij waar nodig, geeft presentaties aan stakeholders over het project en de voortgang.


Kandidaatomschrijving


We zoeken een ervaren procesmanager die beschikt over een ervaring op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie op bestaande bedrijventerreinen. Een persoon met humor, relativeringsvermogen en overtuigingskracht.

Taken:

 • je initieert activiteiten, stuurt op resultaten, enthousiasmeert de deelnemer

 • je betrekt partners, zoals bedrijven, de ondernemersvereniging, Waterschap, provincie bij de projecten

 • je zorgt voor een heldere communicatie tussen de projectorganisatie, de interne organisatie en de omgeving.

 • je wijst de kartrekkers op eventuele subsidiemogelijkheden op (deel)trajecten

 • je weet wat er speelt op het vlak van de energietransitie voor bedrijven op landelijk en provinciaal niveau en je speelt met de kartrekkers en de partners in op de kansen die dat biedt.


Wij nodigen je uit om een voorstel in te dienen waarin je aangeeft of het voor beide opdrachten is of voor één van de opdrachten.

Interviewplanning


Gesprekken vinden plaats op donderdag 22 augustus 2024.

Toelichting op rooster


Het gaat om twee opdrachten die te gunnen zijn aan 1 of 2 kandidaten. Rietvelden is voor 16 uur per week en De Brand is voor 8 uur per week (gemiddeld).
Werkdagen en werktijden worden ingevuld in overleg. Eventuele verlenging is mogelijk.

Eisen • OpleidingMinimaal HBO werk en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.

 • WerkervaringMinimaal 3 jaar ervaring als projectleider bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Deze ervaring is recent, maximaal 4 jaar oud. Aan te tonen aan de hand van 2 gelijksoortige opdrachten.


Wensen • Ervaring
  Ervaring met projectontwikkeling op gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit het CV.

 • Kennis
  Beschikt over financiële deskundigheid (van projectontwikkeling). Dit blijkt uit het CV.

 • Kennis
  Beschikt over technische kennis beheer vastgoed. Dit blijkt uit het CV.

 • Kennis
  Beschikt over technische kennis energiebesparing bij bedrijven. Dit blijkt uit het CV.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.