Job Type
Parttime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG17, SDG9

Startdatum

15-07-2024

Aantal uur per week

18 uur p/w

Einddatum

15-07-2025

Standplaats

Rotterdam

Deadline

16-07-2024

Uurtarief

113 euro p/u

Sector

OverheidJij zet je graag in voor de Rotterdamse winkelstraten en gaat aan de slag met de uitdagingen die hier liggen. Je neemt een netwerk mee en bouwt deze uit.

Jouw opdracht

Het uitoefenen van de rol Private Coördinator voor een periode van twee en half jaar, om als

ambassadeur en aanjager van de (commerciële) stakeholders, samen met de Publieke

Coördinator, aan de slag te gaan met uitdagingen die er zijn voor de Rotterdamse

winkelstraten. Samen bestrijken zij het hele netwerk van stakeholders, privaat en publiek.

De focus van de Private Coördinator ligt hierbij op het bestendigen en verder uitbouwen van

het netwerk van relevante stakeholders, hen actief betrekken bij de ontwikkeling van Vitale

Kerngebieden en zorg dragen dat de stakeholders onderdeel zijn van de aanpak.

De coördinator brengt in kaart wat de uitdagingen zijn van ondernemers en vastgoedeigenaren in de verschillende winkelgebieden en weet dit om te zetten in constructieve voorstellen. Dat doet de Private Coördinator door private stakeholders (zowel bekende als nieuwe) actief te benaderen.

Hierbij dient op twee niveaus te worden geacteerd. Op stedelijk niveau om overeenstemming te bereiken over stedelijke ambities en uitgangspunten en gebiedsgericht om tot afspraken te komen over de opgave en aanpak in een winkelgebied.

De inzet van de private coördinator vertaalt zich concreet in het starten van 10 gebiedsgerichte aanpakken per jaar, onder andere door het benutten van de subsidieregeling aanpak Vitale Kerngebieden. Ook zorgt de private coördinator voor kennisdeling, overdracht, borging en verbetervoorstellen.

Jouw profiel

De Private Coördinator stelt zich actief en dienend op, is in staat om groot gezag in de buitenwereld te vergaren en heeft of ontwikkeld (zodoende) het vermogen om zaken in beweging te brengen. Mediëren tussen partners in de gouden driehoeken waar conflicterende belangen de voortgang, ontwikkeling en uitvoering van winkelgebiedsplannen in gevaar brengt is hier onderdeel van. Hierbij is een gevoelige maatschappelijke, politieke en ambtelijke antenne van belang. De onafhankelijke positie van de private coördinator maakt het mogelijk om snel en effectief te schakelen met de gebieden. De private coördinator heeft kennis van de Retail- en horecasector en vastgoedeigenaren. Ook heb je een bestaand landelijk en Rotterdams netwerk van ondernemers en vastgoedpartijen en ervaring met gebiedsgericht werken in een stad groter dan 250.000 inwoners. Deze bevat brancheorganisaties, lobbyclubs, Bizzen, winkeliersverenigingen, vastgoedpartijen en een breed scala aan specialisten binnen de retail en horeca. Op deze manier levert de Private Coördinator, in nauwe samenwerking met de Publieke Coördinator, een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en het succesvol functioneren van de aanpak Vitale Kerngebieden.

Resultaatgericht:

Deadlines schrikken jou niet af, want je streeft naar het opleveren van resultaat.

Bij tegenslagen geef je niet op. Je spant je actief in om concrete resultaten te halen.

Integriteit:

Met in achtneming van je verantwoordelijkheden oefen jij je functie adequaat en zorgvuldig uit.

Jij maakt je eigen positie duidelijk in conflictsituaties.

Jij weet vertrouwen en integriteit te combineren met openheid.

Flexibiliteit:

Soms net iets meer taken oppakken als dat nodig is, want je bent flexibel.

Omgevingsbewust:

Jij brengt zowel gevoel voor je omgeving mee, als vermogen om samen te werken.

Zelfstandigheid:

Jij voelt precies aan wie of wat er nodig is op elk moment in het proces.

Je houdt ervan om zelfstandig aan de slag te gaan maar voelt ook wanneer het goed is om je collega’s erbij te betrekken.

Eisen • Curriculum Vitae
  U dient hier het CV van de kandidaat te uploaden. Het CV dient ter verificatie van het gestelde in de Inschrijving.
  Vermeld in de Bestandsnaam van het CV de naam van de kandidaat en de naam van u als Inschrijver.Vormvereisten CV:

  Volledige naam + voorletters kandidaat;
  Beschikbaar voor x aantal uren vanaf startdatum;
  Opleiding;
  Werkervaring;
  Specifieke kennis;
  Systeem kennis;
  Relevante nevenactiviteiten;
  Gevraagde certificaten + naam instituut + datum behaald;
  De CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands;
  maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

  U bevestigt één (1) CV (van de kandidaat) te hebben geüpload.
  Indien u hier meer dan één CV upload wordt enkel de bovenste CV beoordeeld.
  NB: Indien meerdere inschrijvingen zijn toegestaan (zie het Functieprofiel onder het kopje 'procedure') dient  u hiervoor een aparte inschrijving in te dienen.

  Knock-out
  Het bovenstaand gestelde betreft een eis (knock-out). Indien de inschrijving niet aantoonbaar voldoet aan deze eis komt de Inschrijving niet voor gunning in aanmerking.

 • Geschiktheid Kandidaat
  Inschrijver verklaart dat de kandidaat geschikt is voor inzet op de opdracht.
  Hiertoe heeft Inschrijver ten minste:De inhoud van deze uitvraag gelezen en begrepen. Onder de inhoud van deze uitvraag verstaan wij het volgende:

  het functieprofiel of opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag;
  de van toepassing zijnde voorwaarden;

  Middels passende en realistische selectie- en screeningsinstrumenten de volgende zaken vastgesteld:

  dat de kandidaat volledig voldoet aan alle in deze uitvraag gestelde eisen;
  dat inzet van de kandidaat tot een redelijk te verwachten professionele uitvoering van de opdracht en/of vervulling van de functie leidt;
  dat uit het (arbeids)verleden van de kandidaat geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht blijken: Kandidaat is afgelopen 2 jaar niet in dienst geweest van de gemeente Rotterdam.

  Knock-out
  Het bovenstaand gestelde betreft een eis (knock-out). Indien de inschrijving niet aantoonbaar voldoet aan deze eis komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking.

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding.

 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met de Retail- en horecasector.

 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met de vastgoedsector.

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met gebiedsgericht werken opgedaan in een gemeente groter dan 250.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar.

 • Schrijft u als Inschrijver zelfstandig in?
  (zijnde; niet in combinatie)


Wensen • Ervaring in de gevraagde functieGeef aan of de kandidaat ervaring heeft met het werken in Microsoft Office en Teams

  Indien u verklaart dat de kandidaat over de genoemde ervaring beschikt dient hij aantoonbaar over de genoemde ervaring te beschikken zodat dit leidt tot een redelijk te verwachten professionele uitvoering van de opdracht en/of vervulling van de functie.

 • Ervaring in de gevraagde functie.De kandidaat heeft een bestaand landelijk en Rotterdams netwerk van ondernemers en vastgoedpartijen.

 • GEGEVENS FACTURERENDE PARTIJBent u als u de Opdracht gegund krijgt ook de facturerende partij?

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding.

 • Je hebt een bestaand landelijk en Rotterdams netwerk van ondernemers en vastgoedpartijen.

 • Je hebt ervaring met het werken in Microsoft Office en Teams.

 • OpleidingsniveauGeef aan of de kandidaat minimaal een afgeronde wo-opleiding heeft.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.