Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

01-08-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

15-07-2024

Standplaats

Den Haag

Deadline

14-07-2024

Uurtarief

120 euro p/u

Sector

Overheid, Project- en ProgrammamanagementDe missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe,
veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen.
Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze
nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen. De NCTV zet zich in voor drie
maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we
voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en evenementen, en voor de
burgerluchtvaart. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle
betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale
veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

Beschrijving directie/afdeling
De projectmedewerker wordt ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering van de NCTV, maar in de
praktijk maakt de projectmedewerker onderdeel uit van een projectteam dat direct aan het MT
rapporteert.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Op 6 december 2023 is een nieuwe wet aangenomen waarin de coördinatietaak van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is vastgelegd. De verwachting is dat deze
wet - voluit Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Cotnv) - in de tweede helft
van 2024 in werking treedt.

Om de organisatie hier intern op voor te bereiden is een projectteam van externe en interne
projectmedewerkers opgericht.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Binnen het project worden verschillende projectactiviteiten uitgevoerd, in nauwe samenwerking met
verschillende organisatieonderdelen. Voor de uitbreiding van het projectteam is behoefte aan een
projectmedewerker die zelfstandig en in teamverband kan werken en flexibel ingezet kan worden op
diverse projectactiviteiten. Het (door)ontwikkelen en (gedeeltelijk) implementeren van beleid, het
afstemmen met relevante organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de wetsimplementatie, en het
voorbereiden en geven van presentaties aan de verschillende organisatieonderdelen over de
veranderopgave maken hier deel van uit. Hierbij is de verwachting dat de beginperiode vooral
gericht is op (door)ontwikkeling van beleid en dit vervolgens geïmplementeerd moet worden,
waarbij de projectmedewerker de overdracht naar de lijnorganisatie faciliteert. Daar waar nodig
springt de projectmedewerker in op mogelijke knelpunten die het ontwikkelde beleid met zich
meebrengt, en doet proactief voorstellen ter verbetering, binnen de wettelijke kaders en passend
binnen de context en cultuur van de organisatie. Gezien de huidige samenstelling van het
projectteam en de organisatie is kennis van projectmanagement een van de vereisten.

Eisen • De kandidaat beschikt over een afgeronde WO-opleiding op het gebied van Bestuurskunde of soortgelijke richting.

 • De kandidaat beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied van wet Coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe wetten en beleid.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het ophalen van relevante data en informatie bij diverse stakeholders.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van (beleids)analyses en het schriftelijk en visueel rapporteren van de resultaten

 • De kandidaat heeft inzicht in wat de NCTV doet. Dit blijkt uit het interview.

 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij het uitvoeren van programma's en/of projecten binnen de Rijksoverheid.

 • De kandidaat heeft werkervaring met het vertalen van wetgeving naar (praktische) regels en richtlijnen voor een organisatie als de NCTV.

 • De kandidaat is PRINCE 2 foundation gecertificeerd. Het certificaat moet bij de aanbieding worden toegevoegd anders wordt deze terzijde gelegd.

 • De kandidaat is beschikbaar voor gemiddelde 36 uur per week voor de gehele periode van de opdracht.

 • De kandidaat moet per interviewcriteria minimaal een voldoende (6 of hoger) om in aanmerking voor gunning te komen.

 • De uiterlijke startdatum van de kandidaat staat op 1 augustus 2024.

 • Geheimhoudingsverklaring
  Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

 • U bent akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Offerteaanvraag.

 • U biedt maximaal 1 persoon aan.

 • U heeft het CV bijgevoegd van de aangeboden Kandidaat in de map bij deze eis, waaruit aantoonbaar de werkervaring blijkt zoals in de offertaanvraag, de eisen en de wensen is beschreven. Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

 • Verklaring van geen Bezwaar – Niveau B
  Bij eventuele gunning start de kandidaat niet zonder een afgegeven Verklaring van Geen Bezwaar van de AIVD. Mocht deze niet kunnen worden afgegeven, zal de gunning op ieder moment worden ingetrokken


Wensen • De kandidaat heeft ervaring met de implementatie van de wet Cotnv:

 • De kandidaat heeft gewerkt aan projecten en/of programma’s binnen JenV:

 • De kandidaat heeft werkervaring binnen de NCTV:

 • De kandidaat is bekend met de totstandkoming van de wet COTNV en kent de politieke context waarin deze wet tot stand is gekomen:

 • De kandidaat is reeds in bezit van een geldige Verklaring van Geen bezwaar niveau B van de AIVD in een soortgelijke functie. Deze functie wordt bepaald door de Opdrachtgever:

 • De kandidaat is x-aantal weken na gunning beschikbaar:

 • Inschrijver dient alle vragen te beantwoorden en de verlangde documenten te uploaden in de desbetreffende map bij de eis of vraag. Een rode map betekent verplichte bijlage.

 • Inschrijver vult hieronder de NAAM en Functie in van de persoon die de eventuele overeenkomst ondertekent. Dit is de rechtsgeldig tekenbevoegde wat blijkt/volgt uit het uittreksel van de KvK of een door deze rechtsgeldig tekenbevoegde gevolmachtigd persoon. Indien een volmacht van toepassing is dient deze in de map bij deze vraag te worden gevoegd.

 • Inschrijver vult hieronder de naam van de Kandidaat in en het telefoonnummer voor het maken van een eventuele afspraak voor een Interview.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.