Job Type
Fulltime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 week geleden
22-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG15, SDG16

Startdatum

23-07-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

23-07-2025

Standplaats

Amsterdam

Deadline

22-07-2024

Uurtarief

120 euro p/u

Sector

Juridisch, OverheidAls strategisch adviseur omgevingsrecht (juridisch planoloog) ben je betrokken in de projectteams van de gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor de advisering op het vakgebied Omgevingsrecht.

Je verzorgt de strategische juridisch planologische advisering op stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en andere projecten gerelateerd aan een goede, gezonde leefomgeving. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Je werkt met het projectteam en verzorgt tevens het bestuurlijke traject van de juridisch planologische producten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en alle daarbij komende werkzaamheden voor Amsterdam.

Werkzaamheden
Is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;

Redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording;

Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden;

Is verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;

Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;

Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;

Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet en aanverwante milieuwetgeving alsmede relevante jurisprudentie;

Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;

Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;

Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;

Een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
R&D is de RO-afdeling van de gemeente Amsterdam. Je bevindt je dan ook in de kern van de ruimtelijke ordening van onze hoofdstad. Hier wordt gewerkt aan meerjarenvisies, programma's, ruimtelijke plannen en aanvragen om de ruimtelijke ordening in Amsterdam op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Dit doen we in een bestuurlijke omgeving die door vele invloeden wordt bewerkt. Zorgvuldigheid is dan ook een groot goed.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Kennis
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningenDit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch adviseur c.q. projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuurDit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  - Meer dan 5 jaar
  - Meer dan 3 jaar
  - Minder dan 3 jaar


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.