Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden
2024-07-15

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG16, SDG9

Startdatum

01-09-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

31-08-2025

Standplaats

Rotterdam

Deadline

15-07-2024

Uurtarief

75 euro p/u

Sector

Facilitaire dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, OverheidDe Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Een belangrijke doelstelling binnen dit programma is één landelijke toegangspas voor de gehele politie. De politie heeft ervoor gekozen om hiervoor aan te sluiten bij de Rijkspas. De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor de Nederlandse rijksoverheid. Ze wordt ingezet als interdepartementaal legitimatiebewijs, authenticatiemiddel en toegangspas tot gebouwen en systemen. Binnen het programma FTB wordt door het project Focusgebied 2 de voorbereidingen getroffen om de Rijkspas landelijk binnen de politie te implementeren. Het project zoekt momenteel een implementatiebegeleider ten behoeve van de uitrol van de Rijkspas per politie-eenheid.

De implementatiebegeleider heeft kennis van en affiniteit met projectmanagement en bij voorkeur met facility management. De implementatiebegeleider staat in nauw contact met de implementatiemanager van het project en de diverse contactpersonen binnen de eenheid waarin de uitrol plaatsvindt en is daarmee de schakel tussen het uitrolteam en de operatie in de eenheid. Alvorens de uitrol begint, start het project met een pilot op één locatie. Na deze pilot wordt de Rijkspas per gebied (eenheid) uitgerold. Het project zoekt iemand die ondersteunt in zowel de voorbereidingen van de uitrol als het daadwerkelijk begeleiden van de uitvoering van de uitrol. Deze persoon fungeert daarmee als vliegende keep en zal op locatie de werkzaamheden tijdens de uitrol begeleiden. De uitrolperiode per eenheid zal ongeveer vier maanden duren voordat een volgende eenheid wordt uitgerold. Dat betekent dat de implementatiebegeleider “meereist” van eenheid naar eenheid. De implementatiebegeleider dient daarom bereid te zijn tot reizen binnen Nederland en in het bezit te zijn van eigen vervoer.

Verantwoordelijkheden

- Het ondersteunen van de implementatiemanager bij diverse werkzaamheden in zowel de voorbereiding naar de uitrol als de uitrol zelf

- Het uitvoeren van gebruikerstesten in de voorbereiding van de uitrol

- Fungeren als contactpersoon voor de eenheid richting de uitrolorganisatie

- Team facilitaire services (TFS) in de eenheid ondersteunen in leren en uitvoeren van nieuwe processen d.m.v. het geven van trainingen en instructies

- Begeleiden van het Team facilitaire services op locatie bij de uitgifte van de Rijkspas

- Het overzicht houden op de voortgang van de uitrol in de eenheid

- Het signaleren van issues op de uitrollocaties en deze oplossen

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit kan maximaal 16 weken duren waardoor bovenstaande startdatum een fictieve startdatum betreft. Starten kan zoveel eerder als mogelijk, na doorlopen van de screenin

De implementatiebegeleider is de spil in het succesvol landelijk uitrollen van de Landelijke Politie Toegangspas (LPT) binnen alle eenheden van de politie, door middel van een gestructureerde en effectieve aanpak. Deze rol vereist een actieve betrokkenheid bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de pilotfase, gevolgd door een gefaseerde implementatie over de verschillende politie-eenheden. De doelstelling omvat het waarborgen van een naadloze overgang naar de nieuwe toegangspas, het minimaliseren van operationele verstoringen, het handhaven van hoge kwaliteitsnormen in het implementatieproces en het stimuleren van een positieve acceptatie en gebruikerservaring onder alle betrokkenen. Succes in deze rol wordt gemeten aan de hand van de efficiënte uitgifte van de LPT, de tevredenheid van de eindgebruikers en de mate waarin de nieuwe processen naadloos worden opgenomen in de dagelijkse operationele praktijken van de politie-eenheden.

Het ondersteunen van de implementatiemanager bij diverse werkzaamheden in zowel de voorbereiding naar de uitrol als de uitrol zelf

- Het uitvoeren van gebruikerstesten in de voorbereiding van de uitrol

- Fungeren als contactpersoon voor de eenheid richting de uitrolorganisatie

- Team facilitaire services (TFS) in de eenheid ondersteunen in leren en uitvoeren van nieuwe processen d.m.v. het geven van trainingen en instructies

- Begeleiden van het Team facilitaire services op locatie bij de uitgifte van de Rijkspas

- Het overzicht houden op de voortgang van de uitrol in de eenheid

- Het signaleren van issues op de uitrollocaties en deze oplossen

Eis:

 • De kandidaat heeft minimaal een relevant mbo-diploma.


- Minimaal een relevant MBO diploma en bij voorkeur door ervaring verkregen HBO werk- en denkniveau

- Tenminste een jaar ervaring in een soortgelijke rol

- Tenminste twee jaar ervaring met projectmanagement

- Tenminste twee jaar ervaring met facility management

- Tenminste twee jaar ervaring met implementatieprocessen, bij voorkeur rond uitgifte en beheer van toegangspassen

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheidsorganisaties en/of de Politie.

- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en zoekt indien nodig alternatieven om doelstellingen te behalen.

- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

- Mondelinge & schriftlelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk.

- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat, maar kan daarbinnen ook zelfstandig zaken oppakken en uitwerken.

- Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk.

- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

- Stressbestendig.

Eisen • Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit kan maximaal 16 weken duren waardoor bovenstaande startdatum een fictieve startdatum betreft. Starten kan zoveel eerder als mogelijk, na doorlopen van de screening.

 • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 2.
  De kandidaat heeft minimaal een erkend, volwaardig en volledig afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau.Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  De kandidaat heeft minimaal één jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  De kandidaat heeft tenminste vier jaar aantoonbare werkervaring met Projectmanagement.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Vereiste competenties/vaardigheden:- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en zoekt indien nodig alternatieven om doelstellingen te behalen.

  - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  - Mondelinge & schriftlelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk.

  - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat, maar kan daarbinnen ook zelfstandig zaken oppakken en uitwerken.

  - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk.

  - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

  - Stressbestendig.

  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Wensen • Wens 1.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met implementatieprocessen.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met uitgifte en beheer van toegangspassen op basis van projectmanagement.Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring met uitgifte en beheer van toegangspassen op basis van projectmanagement.
  5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met uitgifte en beheer van toegangspassen op basis van projectmanagement.

 • Wens 3.
  De kandidaat heeft tenminste twee jaar aantoonbare werkervaring met facility management.Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring met facility management.
  3/5= De kandidaat heeft twee tot 4 jaar aantoonbare werkervaring met facility management.
  5/5= De kandidaat heeft 4 jaar of meer aantoonbare werkervaring met facility management.

 • Wens 4.
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
  3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid.
  5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.
  Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl
Deze opdracht is gesloten, je kan niet meer reageren.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.