Job Type
Parttime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 dagen geleden
21-07-2024

Vacature kenmerken

Categorie

SDG16, SDG4, SDG9

Startdatum

22-07-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

22-01-2025

Standplaats

Bussum

Deadline

21-07-2024

Uurtarief

110 euro p/u

Sector

ICT Informatievoorziening, OverheidBussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Afdeling FIA
De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten, dataspecialisten en de informatiemanager.

Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt.

Opdracht
Wij zoeken ondersteuning in de vorm van een functioneel beheerder Suites4Sociaaldomein. De functioneel beheeropdracht omvat de dagelijkse beheerwerkzaamheden waaronder autorisatiebeheer en gebruikersondersteuning, het vertalen van functionele wensen naar inrichting, het vervaardigen van managementinformatie, het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het borgen en bewaken van koppelingen met gekoppelde applicaties.

Je bent eerste aanspreekpunt binnen FIA voor de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) en onderhoudt nauw contact met de diverse uitvoerende teams (Inkomen, Participatie, Minima, WMO, Jeugd, TMZ, Financieel Klantbeheer en Schuldhulpverlening). Binnen de USD werken zo’n 100 collega’s die worden aangestuurd door een 3 koppig management team.

Er loopt een project om de inrichting van Suites4Sociaaldomein te uniformeren en te verbeteren. Hoofddoelen: een betere beheersbaarheid en optimaal gebruik maken van (document)automatisering. De USD werkt, met name voor inkoop van Wmo- en Jeugdvoorzieningen samen met de Regio Gooi en Vechtstreek in het DLP (Digitaal Leef Plein). Het berichtenverkeer voor aanbieders en CAK gaat via dit DLP. Om Suites4Sociaaldomein en DLP zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten lopen diverse projecten. Het sociaal domein is erg dynamisch en er komen (steeds vaker) nieuwe taken van het Rijk naar de gemeente. Denk hierbij aan de toeslag affaire, opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energie toeslag. Dit wordt op projectmatige wijze geïmplementeerd waarbij functioneel beheer een centrale rol speelt. Gebruikers hebben een belangrijke stem in de inrichting van Suites4Sociaaldomein. Dus naast de inrichting om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren komen er regelmatig wijzigingsverzoeken en verzoeken voor nieuwe werkprocessen. Dit wordt gemonitord in TOPdesk. In 2024 zal de WAMS ingevoerd worden. Dit en de steeds toenemende focus op privacy en gegevensbescherming zal tot diverse projecten leiden met een belangrijke rol voor functioneel beheer. Er is wekelijks afstemming met team bedrijfsvoering van de USD om nieuwe ontwikkelingen te monitoren en prioriteiten te stellen. Om inzicht te krijgen in en grip te houden op de diverse werkzaamheden wordt er maandelijks gerapporteerd waar de uren op hoofdlijnen aan zijn besteed.

Competenties

  • Klantgerichtheid: is in staat de belangen van de klant de achterhalen er hiernaar te handelen. Weet producten aansluiting te laten vinden bij de wensen en behoeften van verschillende stakeholders;

  • Communicatief: weet kennis en vaardigheden over te dragen. Hecht belang aan de gebruiksvriendelijkheid van onze applicatie en werkt aan het verbeteren hiervan;

  • Pro-activiteit: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s  en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt;

  • Analytisch vermogen: weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Kan complexe vraagstukken snel doorgronden en beantwoorden. Is kritisch op de huidige werkprocessen en voert hier verbeteringen op door.


Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professional
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 juli 2024 en donderdag 25 juli 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk dinsdag 23 juli 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

 

Eisen  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder van de Suites4Sociaaldomein (benoem dit duidelijk in het cv).


Wensen  • Aantoonbare kennis van en werkervaring het inrichten en verbeteren van (werk)processen;

  • Aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL (basics) en het bevragen van databases (benoem dit duidelijk in het cv);

  • Beschikbaar per 1 augustus 2024 voor minimaal 24 uren per week.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.