Job Type
Fulltime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG7, SDG9

Startdatum

15-07-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

15-07-2025

Standplaats

Amsterdam

Deadline

14-07-2024

Uurtarief

110 euro p/u

Sector

Energie, Overheid, TechniekBinnen Waternet zijn wij op zoek naar een ervaren E-Engineer voor
enkele (grotere en complexe) projecten en voor het team
Elektrotechniek.
De afdeling Projecten is volop bezig met het realiseren van projecten in

de waterwereld. Denk aan de bouw en renovatie van
waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen,
pompstations, bruggen en sluizen, dijkverbetering- en
waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van Waternet. Maar
ook het bijdragen aan de nieuwe uitdagingen, zoals de energietransitie,
terugwinning van grondstoffen, duurzaamheid, circulair bouwen, enz.
Dit vormt een deel van de werkzaamheden van de afdeling Projecten.

• Je levert adviezen voor de optimale oplossingsrichting en
participeert als vertegenwoordiger van de elektrotechnisch
discipline binnen multidisciplinaire projectteams
• Samen met collega's binnen en buiten het team werk je aan
het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van
projecten. Dit doe je in overeenstemming met andere
disciplines binnen de afdeling, zoals werktuigbouwkunde,
procesautomatisering, civiele techniek en bouwkunde en
andere stakeholders
• Je ondersteunt de Technisch manager en E adviseur en stelt
documenten op, zoals bestekken en vraagspecificaties, in
samenwerking met andere disciplines en collega's binnen jouw
eigen discipline
• Je participeert bij aanbestedingsprocedures onder
verantwoordelijkheid van de Contractmanager in het
verstrekken van opdrachten aan aannemers of
opdrachtnemers;
• Je levert een bijdrage aan projectplanningen, (SSK-) ramingen,
risicoanalyses en wat nog meer nodig is om alle fases in het
project technisch succesvol af te ronden;
• Je draagt bij aan het opstellen van projectinformatie en de
overdracht van het technische projectresultaat aan de interne
opdrachtgever;
• Tot slot verhoog je de kwaliteit van de producten van het
vakteam technisch management d.m.v. kwaliteitstoetsingen en
procesverbeteringen.
• Daarnaast kan je in bepaalde situaties worden ingezet als lead-
engineer.

Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Projecten. Je komt in

een team te werken bestaande uit vakspecialisten en adviseurs.
Samen ongeveer 10 professionals. Binnen de afdeling Projecten zijn
ongeveer 150 man werkzaam. Binnen Waternet Projecten kennen wij 3
waardeketens waarvoor wij werkzaamheden uitvoeren; Drinkwater,

Afvalwater en Watersysteem. Deze projecten worden uitgevoerd
volgens de Integraal Project Management (IPM) methodiek. Het team
Elektrotechniek adviseert en draait mee binnen deze IPM teams waar
zij verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling vanuit
Elektrotechniek en adviseert waar zij kennis en informatie kunnen
ophalen.

Eisen • Bij deze vraag dient u het cv en het voorblad te uploaden in één document (PDF). Hieruit motiveert u dat uw kandidaat aan de eisen en wensen voldoet. Indien u een aanvullende motivatie wilt toevoegen vanuit de kandidaat kunt u deze ook toevoegen aan ditzelfde document maar dit is niet verplicht.Let op:

  U voegt het cv inclusief het voorblad toe van de kandidaat.
  Het cv inclusief voorstelblad is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 8 A4'tjes groot.
  Het cv inclusief voorstelblad dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv inclusief voorstelblad niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan Waternet besluiten uw offerte af te wijzen.
  In dit document dient u geen persoonsgegevens te beschrijven zoals volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto, geboortedatum of bsn nummer. De voornaam en eerste letter van de achternaam voldoet.

 • Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan uitgenodigd worden voor een gesprek. De kandidaat dient beschikbaar te zijn voor het interview.Gaat u hiermee akkoord?

 • Elektrotechnische kennis op minimaal HBO niveau

 • Ervaring met het ontwerpen binnen en contractvorming
  met UAV/UAV-GC contracten t.b.v. industrieel/civiele
  technische installatie (bruggen/sluizen/gemalen/
  zuiveringen/soort gelijke etc.).

 • Ervaring met tenminste 2 stuks van elke soort
  contractvorm zoals hieronder vermeld
  o UAV o.b.v. van bijv. RAW
  o UAV-GC o.b.v. bijv. bouwteam en System
  engineering

 • In het bezit van een geldig VOL-VCA certificaat of is
  bereid deze z.s.m. en tegen eigen kosten te verkrijgen
  ersing van de Nederlandse taal in woord en
  geschrift

 • Kennis van licht, kracht, besturingstechniek, de
  gebruikelijke NEN-normen (NEN 1010 en de NEN 3140),
  CE-normen en wettelijke regelgeving

 • Kennis van procesautomatisering(PLC/DCS/remote I/O),
  veldbus systemen als profibus en MODBUS

 • Op de overeenkomst zullen de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn (Algemene inkoopvoorwaarden voor de inhuur van personeel en werving en selectie Waternet en/of Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten). Deze zijn vermeld en beschikbaar gesteld bij de publicatie van DAS Externe Inzet Waternet (T49634) in hoofdstuk 4 “procedure offerteaanvraag en gunning” van de Leidraad DAS Externe Inzet Waternet.U heeft bij uw aanmelding voor deze DAS aangegeven dat u akkoord bent gegaan met deze inkoopvoorwaarden en de antwoorden op de gestelde vragen hierover vind u in de Nota van Inlichtingen. Indien u achteraf niet akkoord bent met deze voorwaarden, kunt u zich terugtrekken uit het DAS en zal u geen uitvragen meer ontvangen.

  Gaat u hiermee akkoord?

 • Verklaart u deze offerte volledig naar waarheid te hebben ingevuld?

 • Waternet hanteert een maximale inhuurperiode van 24 maanden en maximaal 3 contracten voor zzp en zzp'ers via intermediair. Voor gedetacheerden geldt een maximale inhuurperiode van 48 maanden. Dit is intern Waternet beleid.
  Bij een onderbreking van de werkzaamheden van een periode van 6 maanden of langer begint de telling van bovengenoemden termijnen opnieuw.Bevestigt u dat uw kandidaat voldoet aan bovengesteld Waternet beleid?


Wensen • Ervaring met het werken in multidisciplinaire projectteams

  - 5 jaar of meer
  - 3 tot 5 jaar
  - 1 t/m 2 jaar
  - 0 tot 1 jaar

 • Kennis van bruggen en sluizen

 • Ervaring met het ACC platform

  - 5 jaar of meer
  - 3 tot 5 jaar
  - 1 t/m 2 jaar
  - 0 tot 1 jaar

 • Kennis van energietechniek zoals omzettechnieken(frequentieregelingen/6 & 12 pulsige gelijkrichting, harmonische invloeden, hoogspanningstechniek)


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.