Job Type
Fulltime
Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG13, SDG15

Startdatum

15-07-2024

Aantal uur per week

40 uur p/w

Einddatum

15-07-2024

Standplaats

Amsterdam

Deadline

14-07-2024

Uurtarief

100 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, OverheidAls beleidsadviseur houtstook werk je zelfstandig aan het uitwerken van de maatregelen in het beleidskader houtstook. In het najaar 2024 wordt het beleidskader houtstook bestuurlijk vastgesteld. Om de maatregelen uit dit kader uit te werken zoeken we een beleidsadviseur die zelfstandig de werkzaamheden kan oppakken.

Wat is resultaat (product) dat moet worden bereikt?

 • Subsidieregeling;

 • Onderzoeksrapport mogelijkheden voor aanleggen stroompunten;

 • Plan van aanpak onderzoek mogelijkheden voor een totaalverbod.


Werkzaamheden
Dit doe je op een gemiddelde werkdag
•    Het opstellen van een subsidieregeling voor verwijdering van rookgaskanalen. Het betreft het opstellen van de subsidieregeling, zorgdragen voor de interne afstemming en bestuurlijk traject begeleiden tot en met het collegebesluit. (Q4 gereed)
•    Onderzoek uitvoeren over mogelijkheden om stroompunten aan te leggen in parken ten behoeve van elektrische bbq’s (q1 2025 gereed)
•    Opstellen plan van aanpak om onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden voor een totaalverbod op houtstook. (q2 2025 gereed)
•    Bijdragen aan het projectteam houtstook door het leveren van expertise op de dossiers.
•    Deelnemen aan de projectteamoverleggen

Om deze taken goed uit te voeren wordt verwacht dat de beleidsadviseur basiskennis heeft omgevingswet. Bekend is met bestuurlijke besluitvorming. Kennis heeft van gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit en in het bijzonder de bijdrage van houtrook daarin.

Hier ga je aan de slag:
Het team Uitstootvrije Mobiliteit (TUM) geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan Schone Lucht. Het team bestaat uit vier subteams : communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Binnen deze pijlers wordt vanuit projectteams gewerkt aan de diverse opgaves. Daarnaast zijn er nog een aantal team brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk projectteam wordt aangestuurd
door een projectmanager in opdracht van de teamleider. De opdracht voer je uit binnen het subteam strategie en beleid van Team Uitstootvrije Mobiliteit. Dit team valt binnen de directie Ruimte en Duurzaamheid.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.
Het Team Uitstootvrije Mobiliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het team geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het team stevig in op  emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het team heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO diploma.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar op CV aantoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvorming binnen een gemeentelijke organisatie.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsadviseur binnen het domein Uitstootvrije MobiliteitDit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met luchtkwaliteit / houtstook opgave.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring binnen gemeente Amsterdam.Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.