Job Type
Parttime
Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden
2024-07-15

Vacature kenmerken

Categorie

SDG17, SDG3, SDG9

Startdatum

16-07-2024

Aantal uur per week

24 uur p/w

Einddatum

16-05-2025

Standplaats

Montfoort

Deadline

15-07-2024

Uurtarief

120 euro p/u

Sector

Beleid- en adviesdiensten, Overheid, Project- en ProgrammamanagementUtrecht West is een regionale samenwerking van vijf gemeenten, op het brede valk van het Sociale Domein. De regio heeft met volle overtuiging een koers voor versteviging van de regionale samenwerking ingezet. En staat nu aan de vooravond van een verdere intensivering en professionalisering, van een stap richting een gemeenschappelijke regeling en van het organiseren van een nieuwe regionale inkoop. Voor dit alles is een nieuwe regiovisie nodig die deze stap voorwaarts ondersteunt en weergeeft.

De regio bestaat uit de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater en kent de vorm van een netwerksamenwerking. Deze samenwerking richt zich op verschillende taken, beleidsterreinen en projecten in het Sociaal Domein.

De inhuurovereenkomst wordt gesloten met gemeente Montfoort namens de regio Utrecht West. Gemeente Montfoort is een meer dan mooie gemeente in het Groene Hart van ons land. In totaal telt de gemeente zo’n 14.000 inwoners, die in en rondom de stad Montfoort en het dorp Linschoten wonen. Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’ en redeneert vanuit de  dienstverlening aan inwoners.  In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.

Opdracht
De regio wil als één regio de samenwerking intensiveren en professionaliseren om de zorg en ondersteuning aan haar inwoners te verbeteren en de zorg continuïteit te behouden. Een brede regionale visie ontbreekt echter. Om aan de vraagstukken van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden is die wel gewenst.

De opdracht is om te komen tot een gezamenlijke visie van de vijf gemeenten in Utrecht West die (1) richting geeft aan de taken, beleidsterreinen en projecten binnen het sociale domein die gezamenlijk opgepakt worden, (2) de manier waarop dat gezamenlijk gebeurt, en (3) op welke manier het brede pallet aan inkoop-instrumenten daar een bijdrage aan levert.

De regio heeft een ambitieuze planning  en wil begin december 2024 de het definitieve concept gereed hebben. Enkele relevante mijlpalen:
- Start opdracht juli 2024;
- Bestuurlijke bijeenkomst september 2024;
- Definitieve concept gereed voor laatste (bestuurlijke) consultatie: 1 december 2024;
- Besluitvorming door gemeenteraden in 1e kwartaal 2025.

Resultaat
We verwachten dat degene die deze interessante opdracht in gaat vullen alle verbindende activiteiten en kwaliteiten inzet om met onze deskundig beleidsadviseurs en betrokken bestuurders in de regio deze visie inhoudelijk vorm te geven.

De visie moet een beeld vormen van hoe de regio wil komen tot een gezamenlijke werkwijze en aanbod van de benodigde zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. De regio bereidt een nieuwe regionale inkoop voor met alle 5 de gemeenten. Een nieuwe regionale visie is nodig om beleidsrijk in te kopen en zo de zorg en ondersteuning in te kunnen zetten die past bij de manier waarop de gemeenten hun inwoners willen ondersteunen.

De opdracht resulteert in een regionale visie jeugd en Wmo. In deze visie worden in elk geval de volgende onderwerpen verder uitgewerkt:
1. Wat is de missie van Utrecht West in het sociale domein, welk maatschappelijk effect willen we bereiken
2. De Visie op het sociale domein: Wmo en Jeugd en sociaal domein breed, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- De toegang tot voorzieningen;
- De transformatie naar minder zorg; de rol van inwoner, gemeente(n) en aanbieder(s);
- Het aanbod van de beschikbare ondersteuning en zorg; lokaal, regionaal, bovenregionaal;
- Best practices van de huidige twee inkoopmodellen; open house (Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort) en consortium (Stichtse Vecht);
- Relevante ontwikkelingen om ons heen en vanuit Rijk.
3. De visie op het samenwerken en partnerschap; tussen gemeenten, met partners en aanbieders;
4. De gewenste werkwijze en (aan)sturing om de missie te bereiken, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- Sturing op ingekochte zorg op basis van visie;
- Sturing op betaalbaarheid van de ingekochte zorg/financiële haalbaarheid.

Competenties
- Enthousiasme, pro-activiteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- De kandidaat heeft een no-nonsense mentaliteit, en heeft een duidelijke stijl van communiceren: Schrijven is geen obstakel voor de kandidaat;
- Ruime ervaring in de thema’s en vraagstukken binnen het brede sociale domein en bij voorkeur ervaring met de thematiek van maatwerkzorg en lokale toegangen.

Benodigd aantal professionals
1 (één).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 juli 2024 tussen 10.00 uur en 16.00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Eisen  • Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen binnen het sociaal domein (ligt dit duidelijk toe in het cv);

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;

  • ‘Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;


Wensen  • Aantoonbare kennis met de werking van regionale inkoop vanuit jeugdwet en Wmo 2015 (ligt dit duidelijk toe in het cv);

  • Aantoonbare kennis met het werken met lokale toegangen;

  • Aantoonbare werkervaring met het verbinden op bestuurlijk sensitief vlak (ligt dit duidelijk toe in het cv);

  • Een afgeronde opleiding op wo niveau;

  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een regionale samenwerking binnen het sociaal domein;


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl
Deze opdracht is gesloten, je kan niet meer reageren.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.