Job Type
Fulltime
Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG17, SDG4, SDG9

Startdatum

01-09-2024

Aantal uur per week

36 uur p/w

Einddatum

31-08-2025

Standplaats

Apeldoorn

Deadline

17-07-2024

Uurtarief

110 euro p/u

Sector

ICT Informatievoorziening, OverheidDe Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. Van de Politieacademie (PA) wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden.
Binnen de Politieacademie zijn wij op zoek naar ervaren fullstack developers voor de herbouw en doorontwikkeling van ons serious gameplatform profchecks.
Profchecks helpt het onderwijs en de operatie om makkelijk, snel en op een uitdagende manier snel je juridische kennis up-to-date te houden. De Profchecks worden op diverse thema’s en voor verschillende functies ontwikkeld met professionals uit het veld.
Het platform is verouderd en niet meer anno 2023. Door o.a. de komst van de nieuwe wetgeving (modernisering wetboek van strafvordering) wil de Politieacademie het platform een nieuwe leven inblazen en met moderne technologie herbouwen.

Meer informatie: https://www.politieacademie.nl/profcheck

Verantwoordelijkheden

- Binnen een scrum team ben je als zelfstandige verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het profchecksplatform
- Het analyseren en (mede-)ontwerpen van technische oplossingen op basis van user stories en features (epics)
- Je draagt bij aan nieuwe architecturele- en softwarematige oplossingen. Hierbij ben je in staat out of the box te denken, en ideeën om te zetten in duurzaam werkende oplossingen;
- Als Full Stack ontwikkelaar ben je dus mede verantwoordelijk voor het hele proces van specificering tot uitrol van de software in productie

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat.
Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.
De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

We zijn op zoek naar een  Full Stack ontwikkelaar met enkele jaren werkervaring. Hij of zij moet met zijn/haar kennis en ervaring zelfstandig zijn/haar rol wil pakken binnen de kaders van het Politie Agile Framework voor het ontwikkelen van een gamification platform genaamd profchecks.

Voor deze functie is een screening op BO+ niveau noodzakelijk. Volledig afronden van deze screening is noodzakelijk voor aanvang van de opdracht.

Als expert op het gebied van back end ontwikkeling voer je een opdracht uit voor het cluster kennis, onderzoek en onderwijs (KOO).
Het nieuwe team Profchecks zal de focus hebben op de herbouw van het profchecks platform.
Het team zal hierbij samenwerken o.a. met het huidige devops team en team virtueel trainen.

Jij brengt als expert unieke kennis en ervaring in om de opdracht, welke een heimelijk karakter heeft, tot een succesvol einde te brengen. Meer informatie kan in het verificatiegesprek worden toegelicht.

De Product owner en ondersteuning van een scrummaster ontwikkel je samen met je scrumteam (mede developers,
functioneel beheer, applicatiebeheer) en de ICT organisatie het platform Profchecks.

De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van ICT.

 • Afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in
  HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL).

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in
  HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL).

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in
  de afgelopen 5 jaar

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met ASP.NET en Entity Framework versie (vanaf
  versie 5).

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Javascript web development frameworks en
  libraries (bij voorkeur Angular).

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met gebruik van Team Foundation Server.


Competenties

- Accuratesse
- Probleem analyse
- creativiteit
- Samenwerken
- Initiatief
- Klantgerichtheid
- Samenwerken

Eisen • Eis 1.
  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.

 • Eis 10
  De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het werken in scrum
  teams (Agile).
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 11.
  Vereiste competenties/vaardigheden:
  Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
  Probleem analyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
  vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
  Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele,
  oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie
  verband houden.
  Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een
  bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan
  passief af te wachten.
  Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop
  in.
  Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
  gemeenschappelijke resultaat.
  Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en
  schriftelijk duidelijk.
  Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in
  het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk
  aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over
  de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

 • Eis 2.
  De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO
  niveau.Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3.
  Werkervaring
  De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als developer .Net in grote
  organisaties (>1000 medewerkers).Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4.
  Werkervaring
  De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#.Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5.
  Werkervaring
  De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in
  HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL).
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6.
  De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in
  de afgelopen 5 jaar.
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7.
  De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met ASP.NET en Entity Framework versie (vanaf
  versie 5).
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8.
  De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Javascript web development frameworks en
  libraries (bij voorkeur Angular).
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 9.
  De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met gebruik van Team Foundation Server.
  Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een
  beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de
  opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Wensen • Wens 1
  Werkervaring
  De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Azure.Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met
  bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze
  werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig
  puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden
  d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden.
  Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen
  punten genereren.

  Puntenverdeling:
  0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen
  2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen
  4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen
  5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

 • Wens 2.
  Certificaat
  De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design.Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design
  5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design

 • Wens 3.
  Certificaat
  De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en PentestingDit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

  Puntenverdeling:
  0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en Pentesting
  5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en Pentesting


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.