Job Type
Fulltime
Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 weken geleden

Vacature kenmerken

Categorie

SDG11, SDG17, SDG9

Startdatum

15-07-2024

Aantal uur per week

32 uur p/w

Einddatum

31-12-2024

Standplaats

Den Haag

Deadline

14-07-2024

Uurtarief

95 euro p/u

Sector

Financieel Economisch, OverheidWij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over Programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De VNG
ondersteunt gemeenten bij deze invoeringsopgave via het programma Omgevingswet.
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We
zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en
verweven zijn. Het programma werkt samen met interbestuurlijke partners, waaronder
het interbestuurlijke programma Aan de slag van BZK. Voorbeelden van
projectteams/werkpakketten binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale
Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO), Bureau Implementatieondersteuning
Omgevingswet (BIO), Financiën en structurele effecten van de Omgevingswet,
Kerninstrumenten, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Regie en
Demand DSO, Serviceketen en Leveranciersmanagement. Deze worden op dagelijkse
basis aangestuurd door coördinatoren. Deelprogramma WKB (Wet kwaliteitsborging)

maakt ook onderdeel uit van de programmaorganisatie Omgevingswet. Binnen de VNG
word je onderdeel van het programma Omgevingswet. Wij zijn een energiek en gedreven
team van ongeveer 90 collega’s. Maandelijks organiseren we een teamsessie, een aantal
keer per jaar doen we gezamenlijk leuke activiteiten en doorlopend is er veel onderling
contact, overleg en ondersteuning. Je collega’s staan voor je klaar om je te helpen en je
thuis te laten voelen in ons team. De werkzaamheden worden hybride uitgevoerd (je
werkt zowel op kantoor als thuis).  Je landt binnen het programmateam Omgevingswet in
het projectteam (werkpakket) Financiën, Structurele effecten en Monitoring.

Over het werkpakket Financiën, Structurele effecten en Monitoring
Het team Financiën, Structurele effecten en Monitoring (FSEM), waarbinnen deze
opdracht wordt uitgevoerd is een klein team (vijf personen) dat zich richt op twee
hoofdonderwerpen binnen de Omgevingswet. Ten eerste ondersteunt het team
gemeenten bij het inzichtelijk krijgen van de financiële of bedrijfseconomische impact
van de stelselwijzigingen Omgevingswet en Wkb, op korte en lange termijn. Ten tweede
ondersteunt het team de interbestuurlijke afstemming en lobby door het verstrekken van
financiële informatie aangaande beleidsbeslissingen en beheerafspraken. Rakend aan
deze beide deelopdrachten heeft het team in 2023 een monitoringsinstrument ontwikkeld
om de financiële impact van de stelselwijzigingen bij gemeenten na inwerkingtreding van
de wet in beeld te brengen.

Omschrijving van de opdracht
Je bent werkzaam in het programma Omgevingswet bij VNG (team FSEM). Je werkt in dit
traject nauw samen met collega’s in dit team, de lijnorganisatie van VNG Beleid, de
interbestuurlijke partners en het Rijk als stelselverantwoordelijke.
De opdracht kent twee kerntaken:
(1) Ondersteunen van de programmacontroller en het management in het
ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen planning & controlcyclus voor het
programma, met een jaarlijkse omvang van ongeveer EUR 10 mln. Dit omvat het
ontwikkelen, verbeteren en uitvoeren van de begrotingscyclus, periodieke
verantwoordingen, administratieve correctheid en jaarlijkse
verantwoordingsrapportage over het programma zelf en over een aantal
specifieke subsidies die met het programma verband houden.
(2) Uitvoeren en doorontwikkelen van de Monitor Omgevingswet bij gemeenten. Het
in stand houden van een voldoende deelnemersaantal in de monitor, het per
kwartaal uitvragen van informatie bij deelnemende gemeenten, het verwerken
van de resultaten in analyses en rapportages en het doorontwikkelen van de
monitoring op basis van nieuwe wensen en beperkingen.
In deze functie krijg je specifieke verantwoordelijkheid voor het financiële deel
van de monitor, en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het geheel van de
monitor.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de functie van assistent controller zijn de belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden:
• Zicht houden op de juistheid van de financiële administratie en de programma-
administratie.
• Maandelijks rapporteren over de realisatie en verwachting van kosten binnen het
programma (inclusief de gelieerde subsidie-onderdelen)
• In een jaarlijkse cyclus bijdragen aan de programmabegroting, eventuele
herijkingen en de verantwoording, inclusief subsidieverantwoordingen aan
subsidieverstrekkers.
• Beheer van de financiële monitorvragen en contact met deelnemers over de
noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid van informatie-uitvraag.
• Actieve communicatie met (potentiële) deelnemers aan de monitor.
• Coördineren van de periodieke uitvraag.
• Zorgdragen voor voldoende beantwoording van de uitvraag door deelnemers
• Analyse en rapportage over monitorings-uitkomsten inclusief gebruik van
landelijke bronnen.
• Ondersteunen van het interbestuurlijke samenspel van verschillende monitors en
hun gezamenlijke uitkomsten.
• Ondersteunen van het overdragen van deze taken naar de lijnorganistatie richting
het einde van het programma.
De werkzaamheden vinden steeds in teamverband plaats, waarbij elk van de teamleden
haar eigen specialisaties heeft, maar de doelen als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid gezien worden. We verwachten dan ook een brede inzet op het
taakgebied van het team, met de focus op programmacontrol en het ontwikkelen van het
monitorings- instrument.

Resultaat van de opdracht
• Een goed lopende Planning & Controlcyclus voor het programma en de gelieerde
subsidie-processen.
• Een goed werkend instrument inclusief vastlegging documentatie over werking en
instructies voor monitoring van de financiële gevolgen van de stelselwijziging
Omgevingswet en de Wkb.
• Een bijdrage aan de uitvoering van de overige taken en verantwoordelijkheden
binnen het team Financiën en Structurele Effecten.

Eisen • • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Omgevingswet, de belangrijkste
  veranderingen en hun impact op de gemeentelijke bedrijfsvoering

 • • Minimaal 12 maanden werkervaring met het zelfstandig ontwikkelen van en werken
  met monitoringsinstrumenten (bijvoorbeeld POWER BI, SPSS of vergelijkbaar);

 • • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van financiën en/of datamanagement in
  de rol van controller, strategisch adviseur, projectleider of soortgelijk;

 • • Minimaal afgeronde HBO opleiding met financieel economische afstudeer richting;

 • • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • • Werkervaring met de werking van gemeentelijke financiën, rapportagemodellen en –
  standaarden.


Wensen • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de planning & controlcyclus (op het niveau begroten & rapporteren) van een programma.Dit moet blijken uit cv.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het uitvoeren van projecten in een samenspel van organisaties (bijvoorbeeld een interbestuurlijk verband)Referentie is een vergelijkbare opdracht dat blijkt uit CV of motivatiebrief van de kandidaat

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet in de rol van adviseur, beleidsmedewerker, project- medewerker, leider of soortgelijk.
  Dit moet blijken uit cv en motivatie.

 • Minimaal 12 maanden werkervaring met het zelfstandig ontwikkelen van en werken met monitoringsinstrumenten (bijvoorbeeld POWER BI, SPSS of vergelijkbaar).Referentie is een vergelijkbare opdracht dat blijkt uit CV of motivatiebrief van de kandidaat

 • Werkervaring met de werking van financiën, rapportagemodellen en – standaarden binnen een (semi) overheidsinstantieDit moet blijken uit cv en motivatie.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via info@sdginterim.nl

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.

Ons team

Ons team staat dagelijks voor je klaar ter ondersteuning.

Niek Ros

Accountmanager

+31 6 57 48 86 15

Sofie van rooijen

Recruiter

+31 6 13 97 02 98

Eelco Grunenberg

Accountmanager

+31 6 43 49 90 88

Hoe werkt het?

1. Keuze Opdracht

Zoek jouw droomopdracht op onze site en klik op reageren.

2. Voorbereiding

Samen zorgen we ervoor dat de motivatie en CV aansluiten bij de opdracht.

3. Gesprek

Indien gewenst kunnen we helpen bij het voorbereiden van het gesprek.

4. Uitslag

Van de opdrachtgever horen we of de opdracht aan je gegund is.