De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een verzameling van 17 doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Deze doelstellingen zijn bedoeld om tegen 2030 te worden bereikt en omvatten een breed scala aan kwesties, van armoedebestrijding en onderwijs tot klimaatactie en gendergelijkheid.

De SDGs zijn van groot belang omdat ze een gemeenschappelijk kader bieden voor alle landen om samen te werken aan een duurzame toekomst. Door deze doelen te omarmen en te werken aan het bereiken ervan, kunnen we ons als wereldwijde gemeenschap inzetten voor het verbeteren van de levens van mensen overal ter wereld, het beschermen van de planeet en het creëren van een meer rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen.

Dit zijn de 17 SDG’s:

 1. Geen armoede: Beëindigen van armoede in al haar vormen overal ter wereld.
 2. Geen honger: Beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid en welzijn: Het bevorderen van een goede gezondheid en welzijn voor alle mensen, het verminderen van moeder- en kindersterfte, en het bestrijden van ziekten.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Het zorgen voor inclusief en kwalitatief goed onderwijs voor alle mensen.
 5. Gendergelijkheid: Het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitair: Het garanderen van toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Betaalbare en duurzame energie: Het zorgen voor betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening voor alle mensen.
 8. Fatsoenlijk werk en economische groei: Het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Het bevorderen van duurzame industriële ontwikkeling en innovatie en het opbouwen van veerkrachtige infrastructuur.
 10. Ongelijkheid verminderen: Het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Het creëren van veilige, inclusieve, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Het bevorderen van duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatactie: Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Leven in het water: Het beschermen en duurzaam gebruiken van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Leven op het land: Het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van landecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten: Het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen, toegang tot justitie voor iedereen en het opbouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Het versterken van de middelen en het mondiaal partnerschap om de doelstellingen te bereiken.

.